Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Če slovensko podjetje opravlja v Nemčiji regulirano dejavnost, mora prijaviti opravljanje storitev na nemški obrtni zbornici v kraju, kjer opravlja storitev.

© Fotolia/Kzenon
Craftsman or DIY man working with power drill

Veljavnost in podaljšanje prijave

Prijava velja 12 mesecev in jo je treba po preteku obnoviti. Prijava oz. dovoljenje za opravljanje regulirane dejavnosti se podaljša na isti zbornici, kjer je bilo zanjo prvič zaprošeno.