Pravne storitve v Nemčiji

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici vam bomo pomagali pri pravnih problemih ter vam nudili uporabne informacije o pravnih novostih v Nemčiji, Sloveniji in Evropski uniji.

© Fotolia/shoot4u

Prijava delavcev na Zveznem finančnem uradu v Nemčiji

Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

Delavci morajo biti prijavljeni s prvim dnem dela v Nemčiji.

Prijava za nazaj ni možna. Državljani tretjih držav morajo za delo v Nemčiji pridobiti vizume (zaostreni pogoji za pridobitev od poletja 2016).

Prijava po zakonu o minimalni plači

Po zakonu o minimalni plači so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • postavljanje in razstavljanje sejmov in razstav,
 • mesna industrija,
 • gozdarstvo,
 • storitve hotelov, restavracij in drugih prenočišč,
 • čiščenje prostorov,
 • prevozi oseb,
 • organizacija sejmov,
 • sektor tovornega prometa, transportnih in s tem povezanih logističnih dejavnosti.

Prijava po zakonu o napotitvi delavcev

Po zakonu o napotitvi delavcev so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • ravnanje z odpadki, vključno s čiščenjem cest in zimskim posipanjem,
 • storitve s področja izobraževanja in usposabljanj iz druge ali tretje knjige nemškega zakonika o socialni varnosti,
 • gradbeništvo in zaključna dela v gradbeništvu,
 • poštne storitve,
 • čiščenje stavb,
 • kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo,
 • storitve oskrbe,
 • mesnopredelovalna industrija,
 • varnostne storitve,
 • tekstilna industrija,
 • pralne storitve v hotelih, restavracijah, bolnišnicah in drugi.

Prijava v primeru posojanja delavcev po zakonu o posojanju delavcev

Delodajalci, ki si delavce izposodijo od podjetja s sedežem v tujini in ga napotijo na delo v Nemčijo, morajo oddati pisno prijavo in predložiti pisno zavarovanje. Delavce pri tem prijavi samo podjetje, ki si je delavce izposodilo, in ne tudi podjetje, ki jih je posodilo.

Glede na panogo, v kateri so dejavni delavci, ji treba posojene delavce prijaviti na podlagi zakona o minimalni plači, zakona o napotitvi delavcev ali zakona o posojanju delavcev.

Prijava v sklad Soka-Bau v Nemčiji

Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja na delo napotujejo svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela registrirati pri skladu Soka-Bau.

V sklad morajo podjetja za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu razume v najširšem smislu, kar pomeni, da se je treba pri uradu Soka-Bau pozanimati, ali je za dejavnost podjetja treba plačevati Soka-Bau prispevke.

Na kaj morajo biti pozorna slovenska podjetja, ki v Nemčiji delajo s podizvajalci?

Če vaše podjetje dela s podizvajalci, svetujemo, da preverite, ali podizvajalci redno plačujejo prispevke Soka-Bau za svoje delavce, saj je po nemški zakonodaji za redno plačevanje prispevkov odgovoren naročnik.

Kaj lahko stori podjetje, ki prejme dopis sklada Soka-Bau, čeprav njihova dejavnost ne spada v gradbeno panogo?

Če dejavnost ne spada v sklad Soka-Bau (npr. elektroinštalacije), podjetje ni zavezano k plačevanju prispevkov, a mora kljub temu odgovoriti na njihov dopis. Podjetje mora predložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo, da dejavnost podjetja resnično ne spada v sklad Soka-Bau. V tem primeru sklad izda potrdilo o oprostitvi plačevanja prispevkov Soka-Bau.

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Če slovensko podjetje opravlja v Nemčiji regulirano dejavnost, mora prijaviti opravljanje storitev na nemški obrtni zbornici v kraju, kjer opravlja storitev.

Prijava velja 12 mesecev in jo je treba po preteku obnoviti. Prijava oz. dovoljenje za opravljanje regulirane dejavnosti se podaljša na isti zbornici, kjer je bilo zanjo prvič zaprošeno.

Kontaktni obrazec

Prosimo, vpišite vaše podatke: