Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo

Obseg blagovne menjave med Slovenijo in Nemčijo - 2023

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2023

Der deutsch-slowenische Handel (2023)

(Stand: 22. Februar 2024, Quelle: Statistikamt Slowenien)

Handelsvolumen: 14.4 Milliarden Euro, -3.0 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (14.8 Milliarden Euro)

  • Deutsche Exporte nach Slowenien: 6.9 Milliarden Euro, -3.1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,1 Milliarden Euro)
  • Slowenische Exporte nach Deutschland: 7.4 Milliarden Euro, -3.0 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,6 Milliarden Euro)

Blagovna menjava med Nemčijo in izbranimi državami srednje in vzhodne Evrope 2023

(Stand: 22. Feburar 2024, Quelle: Statistisches Bundesamt - DESTATIS)