Osnovni podatki

Slovensko-nemška gospodarska zbornica 
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 252 88 60
Fax: +386 1 252 88 69
E-pošta: ahk(at)ahkslo.si
Spletna stran: https://slowenien.ahk.de/sl

Davčna številka: SI49259628

Predsednica: Dagmar von Bohnstein

Odgovorna urednica:
Ajda Flajs
+386 1 252 88 51
ajda.flajs(at)ahkslo.si

Slovensko-nemška gospodarska zbornica ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in aktualnost tukaj objavljenih informacij. Prav tako zbornica ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino strani, ki so povezane z url-naslovi.

© Copyright 2022 Slovensko-nemška gospodarska zbornica