Prijava delavcev na Zveznem finančnem uradu v Nemčiji

Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

© Fotolia/Gajus
Man stacking a tower of wood blocks with human silhouettes, human resources and management concept.

Na kaj mora biti podjetje pozorno pri prijavi delavcev na Zveznem finančnem uradu?

 • Delavci morajo biti prijavljeni s prvim dnem dela v Nemčiji.
 • Prijava za nazaj ni možna.
 • Državljani tretjih držav morajo za delo v Nemčiji pridobiti vizume (zaostreni pogoji za pridobitev od poletja 2016).

Prijava po zakonu o minimalni plači

Po zakonu o minimalni plači so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • postavljanje in razstavljanje sejmov in razstav,
 • mesna industrija,
 • gozdarstvo,
 • storitve hotelov, restavracij in drugih prenočišč,
 • čiščenje prostorov,
 • prevozi oseb,
 • organizacija sejmov,
 • sektor tovornega prometa, transportnih in s tem povezanih logističnih dejavnosti.

Prijava po zakonu o napotitvi delavcev

Po zakonu o napotitvi delavcev so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • ravnanje z odpadki, vključno s čiščenjem cest in zimskim posipanjem,
 • storitve s področja izobraževanja in usposabljanj iz druge ali tretje knjige nemškega zakonika o socialni varnosti,
 • gradbeništvo in zaključna dela v gradbeništvu,
 • poštne storitve,
 • čiščenje stavb,
 • kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo,
 • storitve oskrbe,
 • mesnopredelovalna industrija,
 • varnostne storitve,
 • tekstilna industrija,
 • pralne storitve v hotelih, restavracijah, bolnišnicah in drugi.

Prijava v primeru posojanja delavcev po zakonu o posojanju delavcev

Delodajalci, ki si delavce izposodijo od podjetja s sedežem v tujini in ga napotijo na delo v Nemčijo, morajo oddati pisno prijavo in predložiti pisno zavarovanje. Delavce pri tem prijavi samo podjetje, ki si je delavce izposodilo, in ne tudi podjetje, ki jih je posodilo.

Glede na panogo, v kateri so dejavni delavci, ji treba posojene delavce prijaviti na podlagi zakona o minimalni plači, zakona o napotitvi delavcev ali zakona o posojanju delavcev.