Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka

Izvajalcu gradbenih del iz tujine je pri opravljanju gradbenih del v Nemčiji potrebno pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka. V nasprotnem primeru je nemški naročnik zavezan, da pri plačilu posameznega računa zadrži 15 odstotkov vrednosti računa in jih nakaže nemškemu davčnemu uradu.

© Fotolia/BillionPhotos.com
Masonry.

Kako podjetje pridobi potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka?

Podjetje oz. njegov pooblastitelj za potrdilo zaprosi pri pristojnem finančnem uradu v Nemčiji. Pogoj za pridobitev potrdila je pogodba, ki jo podjetje sklene z naročnikom.

Ali je potrdilo pogoj za začetek dela?

Ne. Potrdilo ni pogoj za začetek dela, vendar mora biti veljavno na dan plačila računa.

Kako si lahko podjetje povrne gradbeni davek?

Podjetje lahko zaprosi za vračilo odvedenega gradbenega davka, vendar šele naslednje leto, ko že opravi preveritev davčnih obveznosti. Po opravljeni preveritvi se vloži vloga za vračilo gradbenega davka.

Kakšne so posledice, če podjetje ne opravi preveritve davčnih obveznosti?

Če podjetje na opravi preveritve davčnih obveznosti, finančni urad naredi oceno davka na dobiček, ki ga mora poravnati podjetje.

Ali tudi podizvajalec potrebuje potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka?

Če izvajalec projekta najame podizvajalca, si mora podizvajalec prav tako pridobiti potrdilo. Po nemški zakonodaji je izvajalec odgovoren za to, da imajo njegovi podizvajalci potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka. Če podizvajalec potrdila nima, nemški davčni urad od izvajalca, ki je najel podizvajalca, zahteva 15-odstotkov od posameznega plačanega računa podizvajalcu.