Prijava v sklad Soka-Bau v Nemčiji

Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja na delo napotujejo svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela registrirati pri skladu Soka-Bau.

© Fotolia/makibestphoto
Teamwork of business lawyer meeting working hard about legal regislation in courtroom to help their customer.

Plačevanje prispevkov

V sklad morajo podjetja za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu razume v najširšem smislu, kar pomeni, da se je treba pri uradu Soka-Bau pozanimati, ali je za dejavnost podjetja treba plačevati Soka-Bau prispevke.

Na kaj morajo biti pozorna slovenska podjetja, ki v Nemčiji delajo s podizvajalci?

Če vaše podjetje dela s podizvajalci, svetujemo, da preverite, ali podizvajalci redno plačujejo prispevke Soka-Bau za svoje delavce, saj je po nemški zakonodaji za redno plačevanje prispevkov odgovoren naročnik.

Kaj lahko stori podjetje, ki prejme dopis sklada Soka-Bau, čeprav njihova dejavnost ne spada v gradbeno panogo?

Če dejavnost ne spada v sklad Soka-Bau (npr. elektroinštalacije), podjetje ni zavezano k plačevanju prispevkov, a mora kljub temu odgovoriti na njihov dopis. Podjetje mora predložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo, da dejavnost podjetja resnično ne spada v sklad Soka-Bau. V tem primeru sklad izda potrdilo o oprostitvi plačevanja prispevkov Soka-Bau.