Partnerske organizacije

Na Slovensko-nemška gospodarski zbornici tesno sodelujemo s številnimi partnerskimi organizacijami in združenji, ki so dejavna na področju gospodarstva, diplomacije in politike – tako v Nemčiji kot v Sloveniji.

Nemška turistična organizacija

V sklopu predstavništva Nemške turistične organizacije slovenski javnosti predstavljamo počitniško deželo Nemčijo. Preko informacij in predstavitev turistične ponudbe Nemčije v medijih kot tudi sodelovanja s ponudniki potovanj pri oblikovanju novih programov za obisk Nemčije, jo želimo predstaviti kot počitniško deželo številnih priložnosti.

Več

Kontakt: Maja Horvat


Germany Trade and Invest

Slovensko nemška gospodarska zbornica je od leta 2008 uradna zastopnica Germany Trade & Invest (GTaI) v Sloveniji. Germany Trade & Invest je družba za pospeševanje in spodbujanje gospodarstva v Zvezni republiki Nemčiji.

Več

Kontakt: Katja Stadler


Deutsche Messe AG

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici zastopamo naslednje sejme Deutsche Messe AG:

Biotechnica, CeBIT Hannover, CeMAT, Domotex Hannover, Hannover Messe, Interschutz, LIGNA Hannover, O&S, PSI Promotion World.

Več

Kontakt: Danijel Gostenčnik


Koelnmesse GmbH

Koelnmesse sodi med vodilne sejme, ki so namenjeni najrazličnejšim branžam. Obiskovalci in razstavljavci s celega sveta pridejo v nemški Köln, da bi na šestem največjem sejmišču na svetu lahko predstavili svoje izdelke, se seznanili z najnovejšimi trendi ter sklepali posle s podjetji s celega sveta.

Podjetje Koelnmesse vsako leto organizira in nadzoruje več kot 80 sejmov, razstav in dogodkov v Kölnu in na najpomembnejših trgih širom sveta.

Več

Kontakt: Danijel Gostenčnik

Reclay Group

Skupina Reclay svetuje o vseh vidikih recikliranja odpadkov in proizvodni odgovornosti, upravlja sisteme za zbiranje različnih vrst odpadkov in aktivno trguje s sekundarnimi surovinami. Specializirana hčerinska podjetja pokrivajo celotno vrednostno verigo z namenom, da bi sekundarne surovine reciklirali čim dlje v zaprtem krogu.

Več

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je s skupino Reclay podpisala pogodbo o sodelovanju, na podlagi katere se lahko slovenska podjetja, ki izvažajo blago v Nemčijo, pri zbornici informirajo o pravnih zahtevah glede zakonsko predpisanega vračila embalaže v Nemčiji.

Kontakt: Katja Stadler