Trajnostni turizem: najbolj zelena država je ...

Tuji turisti vsakič znova obnemijo ob naravnih lepotah Slovenije. In to upravičeno, država je namreč mednarodno priznani in nagrajeni zeleni biser, v katerega se tudi na račun trajnostnega turizma vsako leto steče vedno več turistov.

  • © 2018 ZKŠT Žalec

Spoznavanje Žalca in njegove bogate hmeljarske dediščine ter okušanje piv iz tamkajšnje fontane, splavarjenje po Dravi s flosarji, za tem pa spoznavanje posebnosti štajerske kulinarike in vin. Celje specializirano v okoljskih vidikih trajnostnega po-slovanja destinacij, Velenje pa mojster v vodenih doživetjih tamkajšnjih znamenitosti. Vsem štirim mestom je skupno to, da jih je Slovenska turistična organizacija (STO) certificirala kot zelene destinacije.

Aktivnosti konsistentne politike od leta 2015 potekajo znotraj »Zelene sheme slovenskega turizma«. Pod tem nacionalnim programom in certifikacijsko shemo, ki se predstavlja pod skupnim imenom Slovenia Green, so združena prizadevanja za razvoj trajnostnega turizma. Tako je do sedaj, kot navajajo na STO, po strogem ocenjevanju, ki temelji na mednarodnih standardih, oznako pridobilo 23 destinacij, 14 ponudnikov, trije parki in dve turistični agenciji.

Številne aktivnosti so že prinesle konkret-ne rezultate. V letu 2016 je Slovenija zabeležila osem odstotno rast turističnih prenočitev glede na leto prej in se s tem uvrstila nad evropsko povprečje, medtem ko je Nemčija doživela triodstotno rast. Poleg promocije klasičnih slovenskih znamenitosti, kot sta slikovito središče prestolnice in neokrnjeni Bled z znamenitim otočkom sredi jezera, STO namreč vse več truda vlaga tudi v mednarodno prepoznavnost Slovenije kot zelene države. Tako je Slovenija postala prva država na svetu z nazivom zelene destinacije sveta po zahtevnih merilih mednarodne organizacije Green Destinations. Ta podeljuje priznanja najboljšim praksam zelenega in trajnostnega turizma po vsem svetu. Z znamko kakovosti se tako lahko po uspešno prestanem ocenjevanju po novem pohvali tudi 17 zelenih destinacij po Sloveniji.

A cilji so še ambicioznejši. Poglavitna usmeritev je nadaljevati z razvojem prve zelene destinacije na svetu in postati stoodstotno zeleni. S tem pa minimalno škodovati okolju, ki ga razmah klasičnega turizma prepogosto zelo načne.

Avtor članka: Anita Andrenšek

Nadaljnje informacije o posebnosti zelenih destinacij najdete v aktualni izdaji revije Ambition.

Nazaj