Pesimizem v nemškem gospodarstvu

30. oktobra 2019 je Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) objavilo rezultate jesenske raziskave o gospodarskem stanju v Nemčiji. Raziskava je bila izvedena med 28.000 nemškimi podjetji, ki se tako pesimistično niso odzvala že od finančne krize v letih 2008 in 2009.

  • © iStock.com/Alija

DIHK že od finančne krize v letih 2008 in 2009 ni dobila tako pesimističnih odgovorov s strani anketiranih podjetij. Povprečno je bila v Nemčiji na letni ravni prisotna 5,5-odstotna rast izvoza, vendar pa DIHK v letu 2020 ne pričakuje rasti, ampak stagnacijo ali lažji upad izvozne dejavnosti (za 0,5 %). Združenje ocenjuje, da bo za nemško gospodarstvo z močno industrijsko panogo to predstavljalo precejšen izziv. Na gospodarsko situacijo v državi vpliva globalni trend gospodarskega ohlajanja, temu se pridružujejo še razni tehnološki in politični dejavniki.

Glede na rezultate jesenske raziskave se pričakovanja in stanje v nemški industriji bistveno slabšajo. Posledično slabi tudi domače povpraševanje. Vendar od zanesljive domače potrošnje še vedno profitirata trgovina na drobno in turizem. Tako posli ostajajo stabilni. Kljub temu so v Nemčiji zaradi protekcionizma, stopnjujočih se trgovskih konfliktov in brexita prisotna negativna pričakovanja glede poslovanja v tujini. Skoraj vsak drugi nemški dobavitelj meni, da nižje mednarodno povpraševanje ogroža nadaljnji gospodarski razvoj. Ker med podjetji vlada negotovost, si zastavljajo vedno nižje naložbene in zaposlitvene cilje. Največje poslovno tveganje podjetja še vedno vidijo v pomanjkanju delovne sile.

DIHK tako Nemčiji za leto 2019 napoveduje 0,4-odstotno rast BDP, kar je precej nižje od lanske jesenke napovedi, ki je bila za takratne razmere nizka (1,7 odstotka). V letu 2020 bi lahko bila gospodarska rast tudi 0,5-odstotna, saj bodo v novem koledarskem letu štirje dodatni delovni dnevi.

Predsednik DIHK, Eric Schweitzer, na podlagi rezultatov gospodarsko situacijo v Nemčiji ocenjuje zaskrbljujoče. Po njegovem mnenju bi se nemška zvezna vlada morala na upad izvoznih aktivnosti nemudoma odzvati. Kot možne ukrepe navaja iniciativo za ponovno oživitev Svetovne trgovinske organizacije, dolgo pričakovano davčno reformo ter naložbe v nadarjene, sposobne kadre in sodobno infrastrukturo.

Več o raziskavi

Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) raziskavo o gospodarskem stanju v Nemčiji izvaja trikrat letno. Raziskava temelji na odgovorih članskih podjetij skupno 79 regionalnih gospodarskih zbornic v Nemčiji (IHK). V aktualni jesenski raziskavi je sodelovalo 28.000 nemških podjetij.

Več o raziskavi lahko preberete na spletni strani DIHK.

Vir: DIHK

 

 

Nazaj