Poslanstvo

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je del mreže 140 nemških zunanje gospodarskih zbornic v 92 državah po svetu. Smo uradno predstavništvo nemškega gospodarstva, članska organizacija in ponudnik storitev za podjetja.

© Getty Images/guvendemir

Nemške zunanje gospodarske zbornice (AHK) so na podlagi sklepa nemškega Bundestaga financirane s strani nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo. Zbornice so tako v Nemčiji (IHK) kot v tujini (AHK) med seboj tesno povezane. Njihova naloga je, da nemškim podjetjem pomagajo pri širjenju in vzpostavljanju gospodarskih odnosov v tujini. Nemške gospodarske zbornice delujejo pod krovno organizacijo DIHK (Združenje nemških gospodarskih zbornic) v Berlinu, ki koordinira in upravlja mrežo zbornic.

Poslanstvo nemških zunanje gospodarskih zbornic

Uradno zastopništvo nemškega gospodarstva:

Nemške zunanje gospodarske zbornice so osrednji akterji Zvezne republike Nemčije za spodbujanje nemških zunanje gospodarskih odnosov. Njihova naloga je, da zastopajo nemške gospodarske interese v državah gostiteljicah, kjer informirajo o in promovirajo Nemčijo kot gospodarsko destinacijo.

Članske organizacije:

Med člane nemških zunanje gospodarskih zbornic spadajo podjetja, ki aktivno sodelujejo v bilateralnih gospodarskih odnosih. Člani so temelji, na katerih zbornice nastopajo v odnosu s politiko, gospodarstvom in vladnimi organizacijami za spodbujanje bilateralnih gospodarskih odnosov.

Ponudnik storitev za podjetja:

Nemške zunanje gospodarske zbornice nudijo nemškim podjetjem in državam gostiteljicam storitve za podporo pri zunanje gospodarskih poslih.

Vaš kontakt v Sloveniji

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani in širokim naborom storitev že več kot 10 let spodbuja in utrjuje bilateralne gospodarske odnose med Nemčijo in Slovenijo. Slovensko-nemška gospodarska zbornica velja za največjo bilateralno mrežo v Sloveniji in tvori platformo za izmenjavo informacij in izkušenj. 

Kontaktirajte nas