Gospodarstvo
Publikationen

Analiza Slovenije kot poslovne lokacije

21/04/2023

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) in Javna agencija SPIRIT Slovenija sta pri Inštitutu za nemško gospodarstvo v Kölnu naročili lokacijsko študijo in jo predstavili javnosti.  

Na podlagi približno 60 kazalnikov na šestih vsebinskih področjih (lokacija, infrastruktura, znanje, viri, stroški, trg) je Slovenija primerjana zlasti s Češko, Slovaško, Madžarsko, Srbijo in Hrvaško kot konkurentkami v regiji. 

Med skupno 53 državami OECD, ki so bile obravnavane v študiji, je Slovenija kot poslovna lokacija na 25. mestu. Ta uvrstitev predstavlja stabilno povprečje, hkrati pa so potrebna dodatna prizadevanja za izboljšanje privlačnosti države kot poslovne lokacije. 

Primerjava držav kaže Slovenijo kot državo z razmeroma nizkimi stroški, dobro bazo znanja in poslovno infrastrukturo ter nekoliko nadpovprečno oceno delovanja javne uprave. 

Nasprotno pa je Slovenija podpovprečno ocenjena pri oceni virov - naravnih virov in trga kapitala.  V primerjavi z drugimi državami Slovenija privablja tudi malo neposrednih tujih naložb, zlasti iz Nemčije. 

V primerjavi s Slovenijo je Češka zasedla 23. mesto, Slovaška 33. mesto, Madžarska 34. mesto, Hrvaška in Srbija pa sta bili uvrščeni še nižje.  

Lokacijska študija v angleškem jeziku je na voljo tukaj.