Članstvo

S članstvom v Slovensko-nemški gospodarski zbornici postanete del največje slovensko nemške mreže v Sloveniji, ki trenutno šteje več kot 280 članskih podjetij. Članstvo v naši zbornici vam nudi številne prednosti.

© Fotolia/Kenishirotie

Člani zbornice so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali Nemčiji, ki sodelujejo v slovensko-nemških gospodarskih odnosih.

Trije dobri razlogi za članstvo v zbornici:

Mreža

Kot član Slovensko-nemške gospodarske zbornice ste ekskluzivno vabljeni na vse prireditve, ki jih organizira zbornica. Tako imate možnost, da razširite vašo mrežo poslovnih partnerjev, strank ali pomembnih predstavnikov iz politične ali gospodarske sfere in izmenjate izkušnje.

Poleg tega se lahko predstavite v spletnem Seznamu članov, ki ga številna podjetja uporabljajo za vzpostavitev poslovnih stikov.

Iniciativa

Kot vezni člen med gospodarstvom in politiko zagovarjamo interese naših članov nasproti ministrstvom, upravnim organom in institucijam v obeh državah. Poleg tega nudimo platformo za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj. Kot član zbornice imate tudi možnost aktivno sodelovati v naših delovnih skupinah, npr. na temo Izobraževanje in usposabljanje ali Industrija 4.0, ter sooblikovati izjave in stališča, ki jih predložimo političnim predstavnikom.    

 

 

Storitev

Kot član zbornice ste preko mesečnega e-novičnika in drugih publikacij redno obveščeni glede pomembnih dogodkov, izsledkov raziskav in novosti v Slovensko-nemški gospodarski zbornici, članskih podjetjih in aktualnega dogajanja na nemškem trgu. 

Kot kompetenten sogovornik vam na naslednjih področjih nudimo naše znanje in izkušnje:

Naši člani so deležni posebnih ugodnosti na storitve zbornice. Izkoristite strokovno znanje in kompetentnost naših večjezičnih strokovnjakov.

Postanite član!

Pošljite nam izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo po pošti, faksu ali emailu. Z vašim podpisom in poplačilom članarine je vaše podjetje član zbornice in lahko nemudoma koristi vse prednosti članstva.

O pisni vlogi za sprejem v članstvo odloča upravni odbor zbornice. Po pozitivno rešeni vlogi za članstvo prejmete sklep o sprejemu v članstvo zbornice.

Pristopna izjava (Prosimo najprej prenesite in nato izpolnite)

Članarina

Letno višino članarine določi skupščina zbornice.

Višina članarine, ki so jo člani dolžni plačati, se določi glede na velikost člana zbornice in znaša:

  • 500,00 € za majhna podjetja
  • 500,00 € za hčerinska podjetja velikih družb, ki so člani zbornice
  • 1.000,00 € za velika podjetja.

Majhna podjetja so člani zbornice, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja pogoja:

a) da povprečno število zaposlenih pri članu v poslovnem letu ne presega števila 10 (deset) in

b) da promet člana v poslovnem letu ne presega zneska 1 (en) milijon evrov.

Vsi ostali člani zbornice se razvrščajo v skupino velikih družb. Hčerinske družbe so družbe, v katerih ima član zbornice, ki je velika družba, več kot 50% delež v osnovnem kapitalu.

Ob včlanitvi se poleg članarine plača enkratna vpisnina, ki znaša 150,00 €.