Poslovna nemščina

Nemška podjetja so prisotna povsod po svetu, za Slovenijo pa je Nemčija največja in najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica tako za izvoz kot uvoz. Nemščina kot poslovni jezik odpira številna vrata vsem zaposlenim. Jezikovna znanja in kulturne kompetence vam bodo pri poslovanju z nemškimi partnerji vedno prišle prav – bodisi pri obisku sejma, pri pogajanjih ali dnevni korespondenci z vašimi partnerji.

© Fotolia/seventysix

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je edina institucija v Sloveniji, ki podeljuje mednarodno priznani certifikat Poslovne nemščine (PWD). Poleg tega nudimo svojim članom in drugim podjetjem ciljno usmerjene jezikovne tečaje s poudarkom na poslovni nemščini ter panogam podjetij.

Jezikovni tečaji poslovne nemščine

"Hallo, nice to meet you." "Guten Tag. Wir können gerne das Gespräch auch in Deutsch führen." Naj bo takšen vaš odgovor ob naslednjem srečanju z nemškim partnerjem. Jezikovni tečaji, ki jih prirejamo skupaj z Goethe-Institutom Ljubljana, so prilagojeni zaposlenim in podjetjem, kar nam omogoča hiter in neposreden prenos naučenega v prakso.

(Ver)handeln Sie erfolgreich - auf Deutsch!

V sodelovanju z Goethe-Institutom Ljubljana vam nudimo:

- individualne tečaje poslovne nemščine,

- tečaj nemščine za pravnike (poudarek na pravni terminologiji, primerjavi obeh sistemov, razumevanju in pravilnemu prevajanju pravnih besedil, itn.),

- tečaje poslovne nemščine prilagojene panogi podjetja (npr. transport in logistika, kovinska ind.).

Vsebina tečaja

Vsebinski sklop se pred začetkom tečaja prilagodi željam vsake skupine. Poudarek je na aktivni rabi nemškega jezika, širjenju besedišča in konverzaciji.

Teme zajemajo:

 • dogovarjanje za poslovne sestanke, srečanja in termine (kako termine določimo, prestavimo oz. odpovemo),
 • poslovni razgovori (pozdravni govor, vodenje pogovora, reševanje problemov, zaključek konverzacije),
 • poslovna korespondenca (uradni dopisi in e-pošta),
 • predstavitve in zapisniki na sestankih,
 • vodenje pogovora prek telefona, telefonski odzivnik,
 • povpraševanje, ponudbe blaga ali storitev,
 • naročanje blaga (količina, cena, dostava blaga, naročila po telefonu, e-pošti ali faksu),
 • pritožbe, opozorila, opravičila,
 • vabilo na dogodke podjetja, priprava programa,
 • pozdrav gostov, predstavitev programa, zahvala,
 • pisanje različnih vlog in prošenj (pisma), CV,
 • opis vsakdanjih delovnih dejavnosti,
 • neformalni pogovori s sodelavci/poslovnimi partnerji.

Teme se lahko spremenijo in prilagodijo na zahtevo udeležencev.

Termini in cenik

Začetek:

Poslovna nemščina (po dogovoru)

Termin: sreda, 16.00-17.30 in petek 7.30-9.00

Trajanje: 40 šolskih ur (tečaj poteka enkrat tedensko)

Kraj: Slovensko-nemška gospodarska zbornica - Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana

*minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 5. V skupini je največ 10 slušateljev.

Nemščina za pravnike (po dogovoru)

Trajanje: 40 šolskih ur, tečaj poteka enkrat tedensko (1 šolska ura = 45 minut)

Kraj: Slovensko-nemška gospodarska zbornica - Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana

*minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 5. V skupini je največ 10 slušateljev.

Cenik:

 • Tečaj poslovne nemščine: 290 € + 22 % ddv
 • Tečaj nemščine za pravnike: 430€ + 22 % ddv
 • Individualen tečaj poslovne nemščine: 1.200 + 22% ddv
 • Tečaj poslovne nemščine za določeno panogo: 330€ + 22% ddv

Prijava

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. člen - Splošno

Splošni pogoji veljajo za vse tečajnike jezikovnih programov Deslo d.o.o., razen če s posebnim dogovorom med Deslo d.o.o.in posameznim tečajnikom ni izrecno dogovorjeno drugače. Tečajnik je s podpisom prijavnice z Deslo d.o.o. sprejel ponudbo za ta jezikovni program ter splošne pogoje poslovanja Deslo d.o.o.

2. člen - Cena

Tečajnik je dolžan plačati ceno jezikovnega programa določeno na prijavnici. Tečajnik plača izobraževanje vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja tečaja na naš transakcijski račun, številka SI56 2900 005 5112 638.

3. člen - Plačilo

V primeru, da tečajnik ne obiskuje izobraževanja, je dolžan plačati celoten znesek izobraževanja, ki je naveden v prijavnici, razen kadar gre za bolezen nad 30 dni. V tem primeru je tečajnik dolžan pisno obvestiti Deslo d.o.o. in predložiti potrdilo zdravnika. V tem primeru se obračuna cena izobraževanja do konca tekočega meseca. Če je tečajnik plačal že celotno kupnino, mu v tem primeru Deslo d.o.o. vrne preostanek plačanega izobraževanja.

4. člen

Če Deslo d.o.o. ne izvaja programa, (zaradi premajhnega števila prijavljenih ali iz drugih nepredvidenih vzrokov), se lahko prijavnica prenese na naslednje termine izobraževanja, ali Deslo d.o.o. povrne stroške plačanega izobraževanja. Deslo d.o.o. se obvezuje, da bo izobraževanje potekalo kvalitetno in v skladu s prijavnico. Cena literature ni vključena v ceno izobraževanja.

Certifikat Poslovna nemščina (PWD)

Nemščina kot poslovni jezik odpira številna vrata vsem zaposlenim. Jezikovna znanja in kulturne kompetence vam bodo pri poslovanju z nemškimi partnerji vedno prišle prav – bodisi pri obisku sejma, pri pogajanjih ali dnevni korespondenci z vašimi partnerji.

Tudi za študente, ki že aktivno uporabljajo nemščino ustno in pisno, predstavlja certifikat PWD veliko prednost pri oblikovanju mednarodne kariere.

Kdor želi dokazati svoje napredno znanje (poslovne) nemščine, lahko od leta 1993 opravi in pridobi certifikat Poslovna nemščina (PWD). Certifikat podeljujejo nemške zunanje zbornice (AHKs) in druge partnerske institucije.

Pri certifikatu gre za višji nivo znanja nemškega jezika. Po uspešnem opravljanju prejmete mednarodno priznan certifikat o znanju poslovne nemščine „Wirtschaftsdeutsch International“.

Vsebina izpita PWD

Izpit zajema štiri sklope:

 • bralno razumevanje s štirimi testi (75 minut)
 • slušno razumevanje s tremi testi (60 minut)
 • pisno izražanje (45 minut)
 • ustno izražanje (20 minut)

Pogoj za opravljanje certifikata

K certifikatu PWD lahko pristopite, če vaš materni jezik ni nemščina ter če ste starejši od 18 let. Predhodno obiskovanje jezikovnega tečaja ni nujno. Če želite se lahko udeležite pripravljalnega tečaja pri nas na Zbornici.

Roki za opravljanje certifikata PWD in prijava

Rok za opravljanje PWD se razpiše dvakrat letno oz. v primeru večjega zanimanja tudi individualno.

Prijavni obrazec