Industrija 4.0. za mala in srednja podjetja

Digitalizacija in optimizacija delovnih procesov odpirata nove poslovne priložnosti in možnosti za vsa majhna in srednje velika podjetja ne glede na panogo in vrsto dejavnosti. S tem pa se spreminjajo tudi delovni procesi. Pripravimo se danes, na digitalni jutri!

Industrija 4.0 za mala in srednja podjetja

Dvodnevni intenzivni trening na temo industrija 4.0 za mala in srednja podjetja, v sklopu katerega udeleženci spoznajo načine izvedbe konceptov industrije 4.0 in spremembe, na katere morajo pripraviti svoje zaposlene. Skozi štiri module dobijo udeleženci dober vpogled v industrijo 4.0.

Modul I: industrija 4.0 – priložnosti in potenciali

Digitalizacija, industrija 4.0, internet stvari (IoT), internet proizvodnje (IoP) itn. so pojmi s katerimi se srečujemo že nekaj časa. Kaj pomenijo spremembe za podjetja v praksi, v katero smer gredo trendi in kje se skrivajo priložnosti pred konkurenco? Pregled pojmov in predstavitev primerov dobrih praks skozi oči nemških malih in srednjih podjetij.

Modul II: novi poslovni modeli

Vloga poslovnih modelov se v digitalni dobi spreminja. Ste že pregledali svoj poslovni model z očmi industrije 4.0 in ga prilagodili internetu stvari, konceptu pametnih podjetij in medpovezljivosti? Predstavili bomo primere dobrih praks in korake za vpeljavo digitalnih poslovnih modelov v MSP-jih.

Modul III: učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti

Digitalizacija nam omogoča povezovanje, spremljanje in analiziranje različnih procesov. Z optimizacijo le-teh znižamo direktne stroške, za delo porabimo manj časa, hkrati pa zvišamo kakovost in fleksibilnost. Za ohranjanje konkurenčne prednosti so vsi vidiki nujni.

Modul IV: delo 4.0

Posamezniki, delovna mesta, organizacije, družba itn. so stvari, ki se z digitalizacijo, oblačno povezljivostjo različnih sistemov in njihovo integracijo močno spreminjajo. S študijskimi primeri pridobijo udeleženci ključne kompetence in vpogled v spreminjanje delovnih procesov. Kakšna delovna mesta si želimo in kako jih bomo oblikovali? Več informacij in aktualne termine najdete na povezavi.

Kontaktni obrazec

Prosimo, vpišite vaše podatke: