Nastop na nemških sejmih

Z večletnimi izkušnjami skrbimo za optimalno pripravo podjetij na sejemski nastop. Izkoristite naše poznavanje trga, obsežne poslovne mreže ter preverite možnosti sodelovanja z nami.

© Fotolia/rcfotostock

Z učinkovitim nastopom do poslovnega uspeha

Sejmi lahko služijo za uvajanje izdelka oz. inovacij, prenos tehnologij in znanja ter pregled ostalih novosti in tuje konkurence. Pri tem je ključen učinkovit nastop podjetij na sejmih, ki privede k povečanju neposredne prodaje, uspešni promociji podjetja in s tem k pridobivanju večjega števila potencialnih kupcev.

Storitve

Strokovne delegacije (gospodarske in politične)

V sodelovanju s ključnimi deležniki v času vodilnih sejmov organiziramo delegacije, vodene oglede razstavljavcev in najboljših tehnoloških rešitev. Dogodke dopolnjujemo s strokovnimi predavanji, pridobivanjem kontaktov potencialnih poslovnih partnerjev ter s spoznavanjem trendov v vašem sektorju.

Organizacija B2B sestankov

Iskanje potencialnih poslovnih partnerjev, njihov nagovor ter organizacija sestankov tekom sejma.

Podpora za razstavljavce

Svetujemo pri izbiri primernega sejma za razstavljanje ter analiziranju smiselnosti oziroma učinkovitosti vaše sejemske udeležbe, vključno z natančnim preračunom donosnosti vloženih sredstev.

Vodimo lahko celotne postopke prijave, koriščenja dodatnih možnostih ter storitev, ki jih določeni sejmi ponujajo, primerno postavitev stojnic, medijsko prisotnost ter podporo pri najemanju hostesnih in prevajalskih storitev.

Za podjetja organiziramo in koordiniramo tako individualne kot tudi skupinske sejemske nastope ter svetujemo o možnostih sofinanciranja.

Podpora za obiskovalce

Organiziramo B2B sestanke s potencialnimi poslovnimi partnerji, vključno z obiskovalci ter zagotavljamo storitve tolmačenja.

Predstavništva nemških sejemskih združenj

Deutsche Messe AG

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici zastopamo naslednje sejme Deutsche Messe AG: Biotechnica, CeBIT Hannover, CeMAT, Domotex Hannover, Hannover Messe, Interschutz, LIGNA Hannover, O&S, PSI Promotion World.

Več

 

 


Koelnmesse GmbH

Koelnmesse sodi med vodilne sejme, ki so namenjeni najrazličnejšim branžam. Obiskovalci in razstavljavci s celega sveta pridejo v nemški Köln, da bi na šestem največjem sejmišču na svetu lahko predstavili svoje izdelke, se seznanili z najnovejšimi trendi ter sklepali posle s podjetji s celega sveta. Podjetje Koelnmesse vsako leto organizira in nadzoruje več kot 80 sejmov, razstav in dogodkov v Kölnu in na najpomembnejših trgih širom sveta.

Več