Zakon o varstvu osebnih podatkov ne bo sprejet pravočasno

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki predvideva začasno prilagoditveno obdobje, ki upravljavcem in obdelovalcem omogoča, da novote iz GDPR uvedejo v dodatnem prehodnem obdobju, ni bil uvrščen na naslednjo izredno sejo Državnega zbora in ne bo sprejet pred 25. majem 2018.

  • © Pixabay

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki predvideva začasno prilagoditveno obdobje, ki upravljavcem in obdelovalcem omogoča, da novote iz GDPR uvedejo v dodatnem prehodnem obdobju, ni bil uvrščen na naslednjo izredno sejo Državnega zbora in ne bo sprejet pred 25. majem 2018. Zato se bo s 25. majem 2018 začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), kar pomeni, da bodo morali upravljalci in obdelovalci svoje poslovanje uskladiti z zahtevami GDPR najkasneje do 25. maja 2018.

Smisel časovno zamejenih obdobij, ki jih predvideva ZVOP-2 je, da upravljavci in obdelovalci, ki bi izkazali, da so vsaj začeli izvajati ustrezne prilagoditvene ukrepe, ne bi bili podvrženi sankcijam za prekršek, ki v najslabšem primeru lahko znašajo tudi do 20 milijonov EUR oz. štiri odstotke skupnega svetovnega prometa v preteklem koledarskem letu.

Glede na to, da GDPR na več mestih državam članicam dopušča, da zadeve uredijo drugače ali bolj podrobno, je tako nujno, da se ZVOP-2 sprejme čimprej, saj bo GDPR dopolnil z nekaterimi področnimi ureditvami (npr. videonadzor, biometrija, neposredno trženje), uredil postopkovne vidike (npr. najnižja starost za podajo soglasja otrok), definiral relacijo do drugih področij in pravic (npr. dostop do informacij javnega značaja) in v slovenski pravni red implementiral Direktivo (EU) 2016/680 za policijski in pravosodni sektor.

Zaradi tovrstne odločitve Državnega zbora bodo do dejanskega sprejema ZVOP-2 upravljavci in obdelovalci še naprej v neugodnem položaju, saj bodo morali primerjati določbe GDPR in trenutno veljaven Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Kjer so določbe ZVOP-1 celo v nasprotju z določbami GDPR, predlagamo, da se upoštevajo tiste, ki so za posameznika ugodnejše.

Vir: Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. | Tel.:+386 8 205 21 11 | Fax: +386 8 205 21 10 | info(at)fpjr.si 

Nazaj