Več poguma za inovacije

Nemčija je tako pri izgradnji infrastrukture kot pri digitalizaciji zaostala. To je najbolj prizadelo zlasti sicer zelo priznano nemško logistično industrijo. Strokovnjak za logistiko Peter Voß razpravlja o trenutnem stanju v Nemčiji in tržnih priložnostih za nemška podjetja, ki jih nudijo slovenski infrastrukturni projekti.

  • © LOGISTIK express®

AMBITION: Tovorna vozila brez voznika, brezpilotni zrakoplovi in 3D-tiskanje so primeri revolucije v logistični industriji. Katere inovacije v preteklih letih so po vašem mnenju najbolj dolgoročno spremenile sektor?

PETER VOß: Še vedno je stalna digitalizacija najpomembnejši del inovacij. Poleg tega je osnovna tehnologija za druga področja inovacij. Poleg digitalizacije med takšne inovacije spadajo tehnologije, kot so mobilni internet, poslovne aplikacije, robotika, masovni podatki, umetna inteligenca, internet stvari, veriga podatkovnih blokov ter interakcija med ljudmi in stroji.

AMBITION: Kako bo digitalizacija na splošno spremenila vlogo logističnih podjetij in kako se sektor trenutno spreminja?

PETER VOß: Vsi poslovni modeli, ki niso digitalni, bodo izginili. Vse, kar je mogoče avtomatizirati, bo avtomatizirano. Proizvodna obrt, logistika in končni potrošniki se bodo združili v eno enoto dodane vrednosti, ki bo komunicirala prek digitalnih platform. Logistična podjetja bodo v dobi 3D-tiskanja v določeni meri postala proizvajalci. Številna podjetja že spodbujajo inovacije v tej smeri, druga se prilagajajo trendom, vendar nekatera še vedno menijo, da bodo lahko še naprej poslovala tako kot doslej. Pogosto niso dovolj pogumna, da bi izkoristila priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija. Biti moramo hitrejši. Vsekakor ni zagotovila, da bo nemška logistika dolgoročno obdržala vodilni položaj.

AMBITION: Kako mora podjetje poslovati, da bo lahko izkoristilo trenutne priložnosti za rast?

PETER VOß: Predvsem mora biti osredotočeno na inovacije. Podjetja se morajo nehati osredotočati na sredstva in morajo razmišljati o digitalizaciji. Poleg tega morajo biti pripravljena, da uporabijo nove tehnologije in se hkrati organizirajo ter na primer opazijo prednosti sodelovanja z drugimi podjetji.

AMBITION: Čemu bi torej morala logistična podjetja dati prednost?

PETER VOß: Prednost mora imeti osredotočenost na želje in potrebe strank, in sicer pri razmišljanju, organizaciji in tehnološki opremi. Najpomembnejše so inovacije na vseh ravneh in na tem področju zaostajamo. Zaradi tipično nemškega strahopetnega vztrajanja pri obstoječem smo zamudili prvo fazo digitalizacije, čeprav je bilo mogoče razvoj na digitalne platforme, aplikacije in podobno predvideti že pred časom.

AMBITION: Kako logistična podjetja v času demografskih sprememb najdejo ustrezne zaposlene, ki so lahko v koraku s stalnimi spremembami v sektorju?

PETER VOß: Ne glede na demografijo morajo logistična podjetja zaposlene preprosto bolje plačati. Kratkoročno lahko vrzel zapolnijo dobro usposobljeni begunci. Dolgoročno pa se bo število delovnih mest v skladišču ali kabinah tovornih vozil zmanjšalo zaradi vse večje avtomatizacije, uporabe robotov in brezpilotnih zrakoplovov, vozil brez voznika, strojev, ki se učijo, itd., poleg tega pa se bo zmanjšala potreba po tej delovni sili.

AMBITION: Kako bi vi obravnavali zahtevno temo oblikovanja cen?

PETER VOß: Pojasniti je treba, da so logistične storitve preprosto premalo plačane. Logistika ne more biti poceni, zlasti ne v času, ko se pojavljajo vedno nove zahteve, kot so razvijajoči se okoljski predpisi, uporaba novih tehnologij, želje posameznih strank in kompleksnejše možnosti dobave. Logistika se mora zavzeti za višja plačila in zbrati pogum pri poslovanju s trgovskimi podjetji.

AMBITION: Katere ukrepe pričakujete od nove vlade, da bo spodbudila logistični sektor?

PETER VOß: Na mnogih področjih bi bila najboljša spodbuda, da trgu zagotovimo več priložnosti, vendar bi morala vlada na nekaterih področjih dejavno izboljšati okvirne pogoje. To velja zlasti za modernizacijo infrastrukture, pri čemer Nemci že več let zaostajamo. Vendar je po mojem mnenju odločilneje, da se politika omejuje z vedno novimi predpisi na nacionalni in evropski ravni. Zaradi zapletene birokracije nam še vedno ni uspelo preusmeriti več tovornega prometa na železnice. Železniški promet, v katerega so potrebne naložbe, ima še vedno manjši tržni delež od cestnega prometa. Pogosto ravnamo glede na nacionalne preference, ne da bi se ozirali na trge in sosednje države.

AMBITION: Slovenija želi postati ključno logistično vozlišče za srednjo Evropo. Ali se je pri tem osredotočila na prave vidike?

PETER VOß: Slovenija je prepoznala priložnost. Naložbe v infrastrukturo so uspešne, saj je cestno omrežje zelo dobro zgrajeno, železniški in zračni promet se povečujeta, velik potencial rasti pa ima zlasti izgradnja Luke Koper.

AMBITION: Katera področja je treba po vašem mnenju najbolj izboljšati in kateri projekti so najuspešnejši?

PETER VOß: Še vedno slabost predstavlja hitrost izvajanja naložbenih projektov. Najuspešnejša bo zagotovo izgradnja Luke Koper, ampak tudi pri tem je Slovenija počasna. Tako pristanišče in notranjost še vedno povezuje le en železniški tir, čeprav je dogovorjena izgradnja drugega tira. Izboljšati je treba tudi počasno zagotavljanje logističnih površin na območjih, kjer so potrebne. Na splošno je posredovanje države še vedno preveliko. Največje priložnosti, ki jih logistika nudi državi, niso dovolj dobro izkoriščene. Pri tem industrija dobro usposobljenim Slovencem ponuja številna delovna mesta.

AMBITION: Katere priložnosti se predvsem zaradi velikih projektov odpirajo nemškim podjetjem?

PETER VOß: Načeloma obstajajo velike priložnosti za sodelovanje pri tekočih projektih. Slovenija ima dobro usposobljene strokovnjake, nemška in slovenska podjetja so dobro povezana, poleg tega pa sta si kulturi podobni, kar je dobra podlaga za tesnejše sodelovanje. Vseeno si želim, da bi se Slovenija še bolj odprla, da bi bila privlačnejša za zasebne naložbe in da bi zmanjšala državni vpliv. Potem bi nemška podjetja lažje sodelovala pri velikih projektih.

Nazaj