V EU se predlaga trdnejši in enostavnejši sistem DDV

Evropska komisija je predstavila ukrepe za posodobitev sistema DDV v EU.

  • © Pixabay/Mary Pahlke (Maialisa)

V državah članicah EU so vsako leto dejanski prihodki z naslova DDV precej nižji od pričakovanih. Za zajezitev vrzeli pri pobiranju DDV Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo, s katero bi se izboljšal in posodobil obstoječi sistem DDV ter vzpostavilo enotno območje DDV v EU.

Sedanji sistem DDV v EU

Države članice vsako leto zaradi pomanjkljivega sistema DDV izgubijo precejšen del prihodkov, ki bi jih lahko sicer uporabile za javno dobro. Vsako leto se skupaj izgubi za več kot 150 milijard evrov DDV, približno 50 milijard evrov zaradi čezmejnih goljufij na področju DDV. Ta denar se nato lahko uporabi za financiranje kriminalnih združb in terorizem.

Sedanji sistem DDV je razdrobljen in zastarel. Ne sledi tehničnim inovacijam in se ni zmožen prilagoditi izzivom svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Elektronsko poslovanje je za države članice in podjetja drago in zapleteno, kar podjetja EU postavlja v slabši konkurenčni položaj.

Cilji predlagane reforme

S predlagano reformo si Evropska komisija prizadeva vzpostaviti dokončni sistem DDV, ki deluje v prid enotnega trga in spodbuja čezmejno trgovino. Eden glavnih ciljev reforme je tudi zmanjšanje čezmejnih goljufij na področju DDV. Ocenjuje se, da bi prihodnji sistem DDV čezmejne goljufije zmanjšal za okrog 40 milijard evrov, kar je 80 % na leto.

Evropska komisija želi za podjetja enostavnejši in prijaznejši sistem DDV, ki bi evropskim podjetjem pomagal konkurirati na svetovnih trgih. Poleg tega bi posodobljen sistem DDV podjetja, ki delujejo čezmejno, postavil v bolj enak položaj v primerjavi s podjetji, ki trgujejo le na domačem trgu. Stroški izpolnjevanja obveznosti podjetij, ki delujejo čezmejno so sedaj za 11 % višji od stroškov podjetij, ki delujejo na domačem trgu. Z reformo naj bi se ti stroški znižali za približno 1 milijardo evrov.

Temelji novega enotnega območja DDV

V EU si prizadevajo doseči dogovor o štirih osnovnih temeljih novega dokončnega enotnega območja DDV v EU:

• boj proti goljufijam: obračun DDV-ja za čezmejno trgovino med podjetji;

• točka »vse na enem mestu«: za lažje izpolnjevanje svojih obveznosti na področju DDV pri čezmejni trgovini;

• večja doslednost: izplačilo končnega zneska DDV državi članici končnega potrošnika in obračun po stopnji te države članice;

• manj birokracije: poenostavitev pravil za izdajanje računov in opustitev priprave seznama čezmejnih transakcij (rekapitulacijsko poročilo).

Več o tem si lahko preberete na spletni strani podjetja Grant Thornton Consulting d.o.o.

Nazaj