Revolucija za avtomobilsko industrijo iz Slovenije

Pred afero Volkswagen, še bolj pa po njej, se avtomobilska industrija ukvarja z vprašanjem znižanja zdravju in okolju škodljivih emisij in zmanjšanjem porabe predvsem dizelskih motorjev. Iz kraja, kjer so včasih kopali živo srebro, prihaja inovacija, ki za do skoraj tretjino zmanjšuje prav to, o čemer si že leta belijo glave nemški inženirji.

  • © AHK Slowenien

Hidria, družba iz osrčja slovenskega sredogorja, je bila že leta 2013 imenovana za najbolj inovativno podjetje v Evropi. Inženirji in raziskovalci so kar šest let razvijali prebojno inovacijo, ki nosi ime Hidria Optymus Pressure Sensing Glow Plug oziroma svečka s senzorjem tlaka. Omenjena inovacija je danes zaščitena s kar 15 patenti, kot izjemno pa so jo prepoznali tudi največji proizvajalci avtomobilov iz združenja CLEPA, v katerem je zbranih 130 največjih evropskih in svetovnih avtomobilskih dobaviteljev, med katerimi so Bosch, Continental, Denso, Faure-cia, Johnson Controls, Magna, Mahle, Valeo in mnogi drugi. To je leta 2016 za omenjeno inovacijo Hidrii podelilo nagrado za najboljšo inovacijo v kategoriji »zelene tehnologije«.

In kaj dejansko počne sistem Hidria Optymus PSG? Pomeni nov, pomemben mejnik v avtomobilskem svetu in razvoju sodobnih dizelskih motorjev. Posebnost sistema je v povsem novem senzorju, vgrajenem v svečko za hladen zagon dizelskega motorja, ta pa je umeščena neposredno v izgorevalni komori motorja. Sistem iz nje pridobiva kar 100 tisoč podatkov na minuto, informacije o tem pošilja neposredno v osrednji računalnik motorja in tako v realnem času uravnava vbrizgavanje goriva in druge za optimalno izgorevanje ključne parametre. To omogoča boljši in optimalnejši proces izgorevanja, zaradi česar se bistveno zmanjšuje poraba dizelske-ga goriva, pomembno pa varuje tudi zdravje in okolje. Raven emisij škodljivih plinov se tako zmanjšuje za kar od 20 do 30 odstotkov. Sodobna dizelska vozila, ki bodo na trgu od letos, pa bodo porabila za prav toliko manj goriva.

Z letošnjim letom pa bo Optymus PSG vgrajen tudi v najmanj vsak tretji dizelski avtomobil, velika večina teh pa bo seveda nemških. Hidria je za njegovo izdelavo razvila lastne visokotehnološke in robotizirane linije, ki za zagotavljanje visoke kakovosti in izredne na-tančnosti uporabljajo tudi umetno inteligenco. Sistem bodo proizvajali v Tolminu, kjer deluje Hidria AET – hčerinska družba Hidrie. Omenjena družba prav zaradi tega pričakuje bistveno povečanje prihodkov in odprtje no-vih delovnih mest. Inovacija torej, ki Slovenijo umešča še višje na lestvici držav z največ pa-tenti; ta lestvica pa kaže na inovacijsko spo-sobnost posamezne države.

Avtor članka: Žiga Fišer

Nadaljnje informacije najdete v aktualni izdaji revije Ambition.

Nazaj