PROTIM Ržišnik Perc pri realizaciji razvojno-proizvodnega kompleksa Raycap v Komendi

V Poslovni coni Komenda je družba Iskra Zaščite, ki je v lasti grške skupine Raycap Group, zaključila z gradnjo raziskovalno-razvojnega in proizvodnega kompleksa. Družba je z investicijo rešila dolgoletno prostorsko stisko in se iz ljubljanskih Stegen preselila v nov, sodobni objekt, ki družbi omogoča nadaljnjo rast.

  • © Foto: Miran Kambic

Objekt na 8.760 kvadratnih metrih bruto površine obsega avtomatiziran in robotiziran proizvodni obrat, skladišče, nov upravni sedež družbe in enega največjih ter najsodobnejših laboratorijev za testiranje prenapetostnih zaščit v Evropi.

V podjetju PROTIM Ržišnik Perc so z družbo Iskra Zaščite začeli sodelovati že v letu 2016, ko so pripravili skrbni pregled zemljišča za novogradnjo. Na podlagi variantne idejne zasnove so se grški lastniki odločili za obseg investicije. Za projekt so arhitekti in inženirji PROTIM Ržišnik Perc v BIM modelu (Building Information Modeling) izdelali vse faze projektne dokumentacije, sodelovali pri pripravi in izvedbi razpisov z oddajo del, sodelovali pri pridobitvi vseh upravnih dovoljenj ter izvajali storitve projektnega in izvedbenega menedžmenta, vključno s strokovnim in finančnim nadzorom ter podporo investitorju pri uspešni realizaciji projekta.

Nazaj