Pesimistični obeti nemškemu gospodarstvu in industriji

Najnovejša anketa o stanju gospodarstva, ki jo je izvedlo združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK), je pokazala, da nemška podjetja zaradi rastoče mednarodna konkurence, brexita in pomanjkanja usposobljene delovne sile manj pozitivno gledajo na prihodnost kot so to do zdaj.

  • © Pixabay / Inproperstyle

Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) je objavilo rezultate ankete o gospodarskem stanju v Nemčiji za jesen 2018, ki jo je izvedlo med 27.000 nemškimi podjetji. V poročilu o anketi so zapisali, da največje poslovno tveganje v vseh gospodarskih panogah v Nemčiji predstavlja pomanjkanje usposobljene delovne sile. Kar 62 odstotkov podjetij meni, da bi pomanjkanje usposobljenih delovalcev lahko vplivalo na njihove posle. Glede na demografske spremembe je v prihodnje mogoče pričakovati povečanje problema. V Nemčiji se trenutno s pomanjkanjem usposobljene delovne sile soočajo v gradbenem, prometnem in zdravstvenem sektorju.

V Nemčiji so se precej zmanjšala tudi izvozna pričakovanja, kar je mogoče pripisati več dejavnikom, in sicer trenutnemu trgovinskemu sporu med Kitajsko in ZDA, državam, oslabljenim zaradi krize evra, naraščajoči ceni nafte ter padcu vrednosti valut nekaterih držav v razvoju. Vendar izvozno dejavnost Nemčije zavirajo. Poleg pomanjkanja usposobljene delovne sile naraščajo tudi cene energije in surovin, ki prizadevajo predvsem proizvodno dejavnost. Le 30 odstotkov anketiranih podjetij tako meni, da se bo njihov izvoz povečal, 13 odstotkov podjetij celo pričakuje upad.

Upad naložbene dinamike po vsem svetu je prizadel predvsem strojno in elektrotehnično industrijo. Vendar pa ugodni pogoji financiranja, velika izkoriščenost zmogljivosti in ukrepi digitalizacije v podjetjih pomembno prispevajo k visokemu številu naložb.

Kljub bolj pesimističnim napovedim nemških podjetij ostaja združenje DIHK optimistično. Še v tem letu pričakuje 580.000 novih delovnih mest. Optimizmu se pridružuje tudi 52 odstotkov anketiranih podjetij, ki svoje poslovanje še naprej ocenjuje pozitivno.

Vir: DIHK

 

 

Nazaj