Novi nemški zakon o embalaži za srednje velika slovenska podjetja

Od 1. januarja 2019 v Nemčiji velja novi Zakon o embalaži, ki je nadomestil Uredbo o embalaži. Glavna ideja, ki izhaja že iz evropske ureditve, je odgovornost proizvajalca za embalažo, ki jo daje na trg. V Nemčiji je sistem organiziran v treh stebrih, k sodelovanju pa so zavezana vsa podjetja, ki dajejo embalažo v promet, kar je veliko slovenskih podjetij žal spregledalo ter svoje dolžnosti ignorirajo ali pa jih ne izpolnjujejo v celoti.

  • © Pixabay/OpenClipart-Vectors

V prvem stebru je obveznost registracije v javni embalažni register – LUCID. Bistveno je, da so za registracijo zavezana vsa podjetja in vse embalaže, ne glede na vrsto embalažnega materiala, ki se v trenutku predaje blaga distributerju ali končni stranki smatrajo kot odpadek. Registracija pri LUCID mora biti opravljena pred trenutkom dajanja embalaže v promet in opraviti jo mora podjetje samo – tretja oseba registracije ne sme izvesti. V primeru neregistriranja, velja prepoved distribucije neprijavljenih embaliranih izdelkov, hkrati pa je mogoča tudi denarna kazen v višini do 200.000 evrov.

V drugem stebru je licenciranje v promet dane embalaže. Proizvajalci (sem spadajo tako podjetja, ki dajejo embalažo prva v promet, kot tudi uvozniki, ki blago uvažajo v Nemčijo) morajo po registraciji v javni embalažni register vrsto in količino embaliranja »licencirati« pri posebnih ponudnikih reciklažnih storitev, t. i. dualnih sistemih. Dualni sistem v zameno za plačilo prevzame odstranjevanje in reciklažo embalaže. Stroški so odvisni od vrste embalaže in tarif ponudnikov storitev dualnih sistemov, ki jih je v Nemčiji več.

V tretjem stebru je obveznost oddaje t. i. izjave o skladnosti oddanih poročil (Vollständigkeitserklärung). To izjavo morajo obvezno oddati samo tisti, ki so v enem letu dali v promet večje količine embalaže (pri kartonu in papirju je ta meja postavljena nad 50 ton), vendar lahko nemški organi zahtevajo izjavo tudi pri manjših količinah embalaže. Skladnost vse v promet dane količine blaga v enem letu mora biti preverjena pri registriranem strokovnjaku, poročilo pa mora biti oddano LUCID-u do 15. maja, sicer lahko sledi denarna kazen do višine 100.000 evrov. Za razliko od registracije v LUCID lahko v imenu podjetja tako izjavo odda tretja oseba.

V primeru vprašanj smo vam na voljo na recht(at)ahkslo.si.

Nazaj