Nov Zakon o embalaži VerpackG in njegove posledice za tuje proizvajalce

Zakon o embalaži, ki je v Nemčiji začel veljati 1. januarja 2019, predpisuje nova pravila za večji nadzor in transparentnost na trgu, zlasti pri tistih proizvajalcih, ki proizvajajo embalažo za nemški trg. Ti proizvajalci morajo poleg registracije svoje embalaže prevzeti tudi odgovornost za odstranjevanje odpadne embalaže pri končnem potrošniku. Nadzor je potrebno zagotoviti z obvezno registracijo pri nemškem centralnem uradu (Zentrale Stelle Verpackungsregister), kot tudi z licenciranjem pri nemškem dualnem sistemu za odstranjevanje odpadkov (Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH).

  • © Pixabay/DELPHINMEDIA

Postopek registracije pri nemškem centralnem uradu

Pred začetkom prodaje in dostave blaga mora podjetje, ki izdelek kot prvo postavi na trg, prijaviti izdelek nemškemu centralnemu uradu, kjer se ga najprej preveri. Registracija poteka preko zahtevane osebne registracije v nemškem registru embalaže LUCID, ki zagotavlja večjo transparentnost in nadzor. Prav tako je potrebna uvrstitev izdelka v dualni sistem, ki predvideva ločevanje odpadkov v rumene in modre smetnjake ter zabojnike za steklo in belo pločevino. Nato je potrebno licencirati blago, saj je možen nastanek odpadkov pri potrošniku, zato je proizvajalec dolžan podjetjem, ki odvažajo odpadke, zagotoviti brezplačne smetnjake.

Visoke kazni ali celo prepoved prodaje

To velja tudi za tuje proizvajalce, med drugimi tudi za slovenske. Ti se morajo prilagoditi novim pravilom in jih pri uvozu blaga v Nemčijo upoštevati, prav tako pa morajo izpolnjevati naslednje pogoje: njihovi izdelki morajo biti registrirani in licencirani – vključno z embalažnim materialom, ki je potreben za transport izdelkov. Poleg večjega nadzora in transparentnosti je cilj novega zakona povečati uporabo okolju prijaznejše embalaže, primerne za recikliranje. V primeru neregistriranega blaga lahko proizvajalca doleti visoka kazen ali celo prepoved prodaje izdelkov na nemškem tržišču.

Vir: Zentrale Stelle Verpackungsregister, AHK Slowenien

V primeru vprašanj smo vam na z veseljem na voljo. Kontaktirajte nas!

Nazaj