Leto 2018 smo potrošniki začeli optimistično

Vrednost kazalnika zaupanja se je v januarju 2018 glede na prejšnji mesec zvišala za 1 odstotno točko in s tem ponovno dosegla novo najvišjo vrednost od začetka opazovanja v letu 1996. Glede na januar 2017 je bila višja za 5 odstotnih točk, glede na dolgoletno povprečje pa za 22.

  • © Copyright: Statistical Office of Slovenia | SURS

Razpoloženje potrošnikov še nekoliko boljše

Razpoloženje potrošnikov še nekoliko boljše Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v januarju 2018 glede na prejšnji mesec zvišala za 1 odstotno točko. Zaupanje potrošnikov se še naprej povečuje, kazalnik pa že nekaj mesecev zapored dosega najvišje vrednosti od začetka opazovanja v letu 1996.

Na izboljšanje kazalnika zaupanja na mesečni ravni so vplivala bolj optimistična pričakovanja potrošnikov o gospodarskem stanju v državi (za 4 odstotne točke), o finančnem stanju v gospodinjstvu (za 2 odsotni točki) in o številu brezposelnih (za 1 odstotno točko). Pričakovanja potrošnikov glede varčevanja pa so se v primerjavi s prejšnjim mesecem nekoliko znižala (za 1 odstotno točko).  

Potrošniki zadovoljni z gospodarskim stanjem v državi Večina kazalnikov se je na mesečni ravni izboljšala; izjema je bilo mnenje potrošnikov glede varčevanja. Najbolj se je izboljšala ocena trenutnega gospodarskega stanja (za 8 odstotnih točk), precej pa tudi že omenjeno pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke). Tako dobrega mnenja o gospodarskem stanju v državi potrošniki še nismo imeli. Oba omenjena kazalnika sta precej nad dolgoletnim povprečjem in povprečjem prejšnjega leta. Višja sta tudi od vrednosti iz januarja 2017 (pričakovanje za 7, stanje pa za 15 odstotnih točk).

Več informacij najdete na sledeči povezavi.

Nazaj