Kolumna Gregorja Bombeka: Z razvojem izdelka se razvoj še ne konča

Boj za kupce, trg in tržni delež je čedalje bolj kompleksen in neizprosen. V avtomobilski panogi, v kateri delujem zadnje desetletje, proizvajalci na trg postavljajo nove modele ali vsaj osvežitve (t. i. »facelift«) vsaka tri, štiri leta.

  • © odelo d.o.o.

Še preden nov model avtomobila pride v prodajo, ekipe razvojnikov že delajo na njegovem nasledniku. Razvijajo in izpopolnjujejo izdelek s čim več tehnološkimi novostmi in oblikovalskimi trendi. Vendar se z razvojem izdelka razvoj še ne konča. Prav tako kot razvoj izdelka je pomemben tudi razvoj proizvodnih procesov, ki se začne zgodaj v fazi razvoja izdelka, zaključi pa se šele s koncem serijske proizvodnje.

Inženirji, zadolženi za razvoj proizvodnih procesov, sodelujejo tudi pri razvoju izdelka z namenom optimalne proizvodnje, ki omogoča in upošteva predvidene tehnološke rešitve. Zagotoviti je namreč treba industrializacijo izdelka, to se pravi sposobnost visokoserijske proizvodnje z vgrajeno kakovostjo, z visoko ponovljivostjo in stabilnostjo izvedbe posameznih faz izdelave – in vse to za pravo ceno. Pri razvoju procesov in oblikovanju delovnih mest mislijo tudi na zaposlene, saj upoštevajo/ ergonomska priporočila in smernice, da neavtomatizirane faze dela ne predstavljajo pomembnih tveganj za razvoj poklicnih bolezni. Tudi v obdobju serijske proizvodnje vsaka optimizacija oz. izboljšava procesa pomeni prihranek. Vsako leto se vse do zaključka serijske proizvodnje na-mreč pričakuje določena stopnja optimizacije procesov izdelave.

Vitki procesi so tisti, ki omogočajo kar najbolj hitro prilagajanje na spremembe. So tisti, v katerih se morebitne šibkosti najhitreje pokažejo. Pri nas v odelo Slovenija lahko s periodičnimi revizijami projekta – pa naj bo to podrobna revizija, analiza vrednostnega toka materiala (Value-stream mapping) ali pretekla spoznanja (Lessons learned) ob koncu posamezne faze projekta – prepoznamo, izboljšamo oz. odpravimo šibke točke izdelka in procesa, naučeno pa kar najbolj koristno prenesemo na druge serijske in nove projekte. Ali tudi vi v vaših podjetjih redno pregledujete svoje pro-cese in iščete optimizacije?

Podatki o avtorju: Gregor Bombek Commercial Manager Prokurist odelo Slovenija.

Več zanimivih prispevkov preberite v aktualni izdaji revije Ambition.

Nazaj