Kolumna dr. Thomasa Sichla: raznolikost je strateška upravljavska naloga

Dejstvo je, da vse večja raznolikost v sodobnih družbah, ki jo poganjajo globalizacija in demografske spremembe, spreminja gospodarsko življenje povsod po svetu. V skupini innogy imamo 22 milijonov strank, ki so zelo različne, in tako različni so in morajo biti tudi naši zaposleni. S tem so vse bolj raznolike tudi njihove vrednote, prepričanja in potrebe, pa tudi načini komuniciranja in sodelovanja. Demografski trendi prinašajo drugačno starostno strukturo družbe. Ljudje postajajo vse starejši – in to velja tako za naše stranke in poslovne partnerje kot tudi naše zaposlene.

  • © RWE

Pri innogyju želimo razumeti svoje ciljne skupine ter zrcaliti njihova pričakovanja. Prizadevamo si za uravnovešeno starostno strukturo, saj lahko le tako izkoristimo celoten potencial in izkušnje vseh zaposlenih ter ostanemo privlačno okolje za najboljše talente. Zagotavljanje raznolikosti smo zato postavili na raven strateške upravljavske funkcije.

Skrbimo tako za starostno mešane skupine in aktivno upravljanje znanja kot tudi dolgoročno načrtovanje nasledstev, s čimer zagotavljamo dobro mešanico perspektiv in izkušenj. Spremenili smo način oglaševanja prostih delovnih mest, tako da so ta privlačna za širši krog kandidatk in kandidatov, in uvedli ukrepe za zmanjšanje nezavedne pristranskosti pri kadrovanju. Prav tako organiziramo izobraževanja, da bi vodilnim kadrom in vsem sodelavcem prikazali nezavedne vzorce pristranskega razmišljanja ter jim pomagali, da se pri imenovanjih, ocenah uspešnosti in napredovanjih izognejo tovrstnim napakam. Lani je približno 150 naših menedžerjev in vodilnih odločevalcev sodelovalo na mednarodnem dnevu raznolikosti skupine innogy, kjer so iskali načine, kako raznolikost še bolje vključiti v vodenje, projektno delo in sodelovanje skupin.

In ne nazadnje, ponosni smo, da je naša mlada skupina innogy od lani tudi podpisnica in aktivna članica nemške Listine raznolikosti (Charta der Vielfalt), ki povezuje več kot 2200 organizacij iz javnega in zasebnega sektorja. Na to gledamo kot na nov dokaz naše zavezanosti, da vodimo s svojim vzorom.

Podatki o avtorju: dr. Thomas Sichla je podpredsednik upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice in direktor družbe RWE Ljubljana d.o.o.

Več zanimivih prispevkov preberite v zimski številki revije Ambition.

Nazaj