Kaj prinašajo spremembe zakona o minimalni plači?

Državni zbor je, kljub nasprotovanjem delodajalcev, decembra 2018 sprejel predlagane spremembe Zakona o minimalni plači (»ZMinP«). ZMinP je v veljavi od 25. decembra 2018 dalje.

  • © Pixabay/Aymanejed

Spremembe ZMinP določajo, da znaša po novem minimalna plača za (i) delo, opravljeno od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 EUR bruto, (ii) za delo, ki bo opravljeno od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 pa bo minimalna plača znašala 940,58 EUR bruto. Novela dodatno zvišanje predvideva še 1. januarja 2020, ko se bo minimalna plača povišala na 700 EUR neto. S 1. januarjem 2020 pa bo treba iz višine minimalne plače izvzeti tudi dodatke za delovno dobo, težje razmere dela ter delovno in poslovno uspešnost.

Verjetno največja sprememba se obeta od 1. januarja 2021 dalje, ko bo višina minimalne plače določena kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov (v Sloveniji), povišanih za 20 odstotkov, ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca. Višino minimalne plače bo v tem primeru določil minister za delo.

Četudi se je prag minimalne plače s 1. januarjem 2019 dejansko zvišal zgolj za 44 EUR bruto, je ta sprememba med delodajalci povzročila veliko negativnih odzivov, zaradi česar so pred sprejemom na Vlado RS naslovili odprto pismo, s katerim so želeli opozoriti na glavne težave, ki bi jih prinesle spremembe ZMinP. Delodajalci so namreč mnenja, (i) da nova opredelitev minimalne plače prinaša enormen dvig plač, saj se iz minimalnega zneska plače izločajo vsi dodatki ipd., (ii) da se bodo v posameznih kolektivnih pogodbah določeni tarifni razredi združili v enega in bi zato lahko zaposleni na zahtevnejših delovnih mestih prejemali enako oziroma celo manjše plačilo za delo kot zaposleni na manj zahtevnih delovnih mestih, (iii) da bo odločanje o točni višini minimalne plače od leta 2021 dalje v rokah vsakokratne vladajoče politične opcije, in podobno. 

Vir: Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. | Tel.:+386 8 205 21 11 | Fax: +386 8 205 21 10 | info(at)fpjr.si

Nazaj