Ifo: nemški indeks poslovnega okolja navzdol

Vrednost nemškega indeksa poslovnega okolja Ifo je upadla. Nemška podjetja so manj zadovoljna s trenutnim stanjem, slabša so tudi pričakovanja glede prihodnjih razmer.

  • © Pixabay/distel2610

Rezultati zadnje mesečne raziskave münchenskega inštituta za ekonomske študije, Ifo, so pokazali zaskrbljenost nemških gospodarstvenikov. Vrednost indeksa znaša 101,0 kar je 1,0 točke nižja od novembrskih 102,0. Tako je vrednost indeksa upadla že četrti mesec zapored.

Ocena indeksa temelji na anketi, v kateri približno 9000 nemških podjetij poda svoja videnja glede trenutnega poslovnega ozračja in pričakovanja za prihodnje. Podjetja so ponovno izrazila nezadovoljstvo s trenutno gospodarskim stanjem. Tudi njihova pričakovanja glede prihodnjih razmer so slabša.

Vrednost indeksa se je znižala predvsem v predelovalni dejavnosti. Razlog za padec naj bi se skrival predvsem v pričakovanjih podjetij. Ta so prvič po letu 2016 negativna. Skladno s tem so podjetja omejila obseg proizvodnih načrtov. Tudi v storitvenem sektorju se je poslovno okolje očitno poslabšalo. Ponudniki storitev so bili z trenutnim stanjem manj zadovoljni kot pretekli mesec. Tudi pričakovanja so manj optimistična. Indeks se je nekoliko zmanjšal tudi pri trgovanju. Medtem ko se je poslovno ozračje v trgovini na debelo nekoliko izboljšalo, se je prodaja na drobno nekoliko zmanjšala. V gradbenem sektorju je poslovno ozračje ostalo na zelo visoki ravni preteklega meseca. Gradbena podjetja trenutno stanje ocenjujejo bolje kot podjetja iz drugih gospodarskih panog. Njihova pričakovanja so nekoliko slabša.

Ifo je za december očitno znižal obete nemškega gospodarstva. Bruto domači proizvod naj bi do konca izrekajočega se leta narasel za 1,5 odstotka, v letu 2019 le za 1,1 odstotka. Doslej so strokovnjaki napovedovali 1,9-odstotno rast. Nemško gospodarstvo se je tako prvič po treh letih in pol v tretjem kvartalu ohladilo.

Viri: Handelsblattifo Institut

 

 

 

Nazaj