AHK World Business Outlook: podjetja v Sloveniji pozitivna kljub ohlajanju svetovne gospodarske rasti

Združenje nemških gospodarskih zbornic DIHK je objavilo rezultate zadnje raziskave, ki je bila v septembru in oktobru 2018 izvedena med članskimi podjetji nemških gospodarskih zbornic, delegacij in predstavništev v tujini.

  • © DIHK
  • © DIHK

V raziskavi je sodelovalo več kot 3.500 članskih podjetij, od tega 35 odstotkov iz industrijskega, 42 odstotkov iz storitvenega in 23 odstotkov iz trgovinskega sektorja, med njimi nemška podjetja, podružnice in hčerinska podjetja ter podjetja, ki poslovno sodelujejo z Nemčijo. Podjetja so v raziskavi ocenjevala tako lastne poslovne obete kot tudi lokalni gospodarski razvoj.

Raziskava je pokazala, da svetovno gospodarstvo raste veliko počasneje, kot je bilo na pričakovano na začetku leta. Medtem ko je v pomladanski raziskavi pozitiven odnos do lokalnih gospodarskih gibanj izrazilo 40 odstotkov anketiranih podjetij, je v trenutni, jesenski raziskavi, izboljšanje gospodarskih razmer napovedalo le 27 odstotkov podjetij.

Rezultati raziskave ocenjujejo, da bo BDP v letu 2018 namesto za pričakovane štiri odstotke narasel le za 3,6 odstotka in bo tako padel pod večletno povprečje, ki je znašalo 3,8 odstotka. Na podlagi rezultatov raziskave je v letu 2019 pričakovati 3,5-odstotno rast.

Glavna tveganja gospodarske rasti so gospodarskopolitični pogoji, domače povpraševanje in menjalni tečaj. Evroobmočje sledi splošnemu gospodarskemu trendu. Polovica vseh anketiranih podjetij vidi glavno tveganje nadaljnje gospodarske rasti v naraščajočih stroških dela, skoraj 60 odstotkov podjetij pa v pomanjkanju usposobljene delovne sile.

Nemška in tuja podjetja s sedežem v Sloveniji gospodarska gibanja v državi ocenjujejo bolje kot gospodarsko rast in njihova poslovna pričakovanja so še naprej pozitivna. Le osem odstotkov anketiranih podjetij meni, da se bodo gospodarska gibanja v državi poslabšala. Tako ostajajo načrti podjetij za naložbe in zaposlovanja še naprej pozitivni. V primerjavi z drugimi državami Srednje in Vzhodne Evrope in Nemčijo podjetja najbolj skrbi razvoj povpraševanja v Sloveniji.

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, rezultate raziskave ocenjuje sledeče: »Poslovni položaj slovenskih podjetij je kljub poslabšanju svetovne gospodarske rasti še vedno dober. Tudi pričakovanja glede poslovnega razvoja podjetij v prihajajočem letu ostajajo pozitivna. Največje tveganje, ki bi oslabilo še dobre gospodarske razmere v Sloveniji, predstavlja upočasnitev povpraševanja, ki je povezano s naraščajočim primanjkljajem usposobljenih delavcev. Slovenska gospodarska politika bi morala svoje napore usmeriti v usposabljanje mladih v skladu s potrebami na trgu ter ustvariti privlačne pogoje za tujo usposobljeno delovno silo.«

Celotne rezultate aktualne raziskave AHK World Business Outlook si lahko ogledate tukaj.

Nazaj