Kako deluje Smart Business?

Mednarodno povezovanje v realnem času, večja učinkovitost in produktivnost, pametne tehnologije – internet stvari in storitev povezuje realni in virtualni svet. Ideja o proizvodnih obratih prihodnosti (»pametne tovarne«) se uresniči z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami znotraj sistemov CPS.

Nemotena integracija

© Fotolia/Mimi Potter

Res je, da že danes uporabljamo informacijske tehnologije pri vsakem posameznem členku vrednostne verige – a le pri posameznih individualnih rešitvah in ne v povezani celoti senzorjev, aktuatorjev in omrežij. Npr. ko je potrebno proizvodnjo prilagoditi zmanjšani dobavi, lahko traja tudi več mesecev, preden se informacija o nihanju znotraj dobave prenese v proizvodni načrt in na koncu tudi uresniči. Industrija 4.0 omogoča nemoteno integracijo vseh korakov proizvodnje, s tem pa veliko večjo prilagodljivost proizvodnih obratov 4.0.

Informacijske in komunikacijske tehnologije se sicer uporabljajo že od tretje industrijske revolucije, in sicer pri optimizaciji stroškov in učinkovitosti v proizvodnji. Vedno pogosteje pa tudi pri povezanih procesih, kot so: logistika, diagnoza, zagotavljanje kakovosti, vzdrževanje, upravljanje z energijo in prerazporejanje delavcev. Različni sistemi informacijskih tehnologij se zaradi svoje pretežno zaprte arhitekture le s težavo med seboj povezujejo. Industrija 4.0 to spreminja – sistemi CPS omogočajo široko povezljivost različnih sistemov informacijskih tehnologij in prilagodljivo rekonfiguracijo proizvodnih sistemov. V prihodnosti bo »digitalni proizvodni obrat«, torej digitalna preslikava pravih proizvodnih tovarn, povezan s proizvodnjo v realnem času. Spremembe v virtualnem svetu se bodo poznale tudi v resničnem in obratno. Industrija 4.0 oblikuje omrežja za ustvarjanje vrednosti v realnem času, ki presegajo meje podjetij in držav.

Če želimo doseči cilje binarne strategije CPS, moramo izpolniti tri ključne pogoje:

  1. Horizontalna integracija prek omrežij za ustvarjanje vrednosti
  2. Neprekinjeni digitalni inženiring prek celotne vrednostne verige
  3. Vertikalna integracija in povezani proizvodni sistemi