Kaj je Smart Business?

Z Industrijo 4.0 vstopa »internet stvari« v proizvodne obrate. Podjetja bodo v prihodnosti svoje proizvodne obrate vključno z logistiko povezovala prek svetovnega kiberfizičnega proizvodnega sistema (sistem CPPS) in s tem upravljala vse procese proizvodnje z največjo natančnostjo ter v realnem času. Z Industrijo 4.0 in digitalizacijo do največje učinkovitosti!

© Fotolia/wladimir1804

Velike spremembe na področjih ustvarjanja vrednosti, poslovnih modelov ter z njimi povezanimi storitvami in organizacijo dela so pripeljale do četrte industrijske revolucije. Industrija 4.0 prinaša spremembe na področju organizacije proizvodnih procesov. V prihodnje ne bo več proizvodnja tista, ki bo določala, kaj se proizvaja. Vsak posamezni izdelek bo določal svoj individualni proizvodni proces. Industrija 4.0 tako nadomešča individualno proizvodnjo z učinkovitim in poenotenim sistemom.

Zakaj govorimo o četrti industrijski revoluciji?

Industrija 4.0 je za proizvodne obrate prelomno obdobje, ki ga lahko primerjamo s tremi preteklimi velikimi industrijskimi revolucijami, ki so tlakovale pot moderni industrijski družbi: parni stroj konec 18. stoletja, tekoči trak in elektrifikacija konec 19. stoletja ter avtomatizacija proizvodnih procesov z uporabo elektronike in informacijskih tehnologij v 70-ih letih. Tako kot prejšnje revolucije bo tudi Industrija 4.0 prinesla korenite spremembe v gospodarskem razvoju in organizaciji dela. Ustaljeni vzorci se bodo spremenili: osrednje upravljanje proizvodnje bodo nadomestili decentralizirani procesi, ki se bodo upravljali sami in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med seboj komunicirali. Digitalizacija industrije omogoča integracijo celotne vrednostne verige v realnem času. Proizvodnja se lahko tako takoj odzove na nihanja v dobavi ali naročilih. Tako verigo s posameznimi členki storitev zamenja v celoti usklajen proizvodni proces. Gre za pravo revolucijo na področju trajnosti in učinkovitosti, ki pri upravljanju procesov prinaša tudi nove izzive.

© Fotolia/Vectimus