Smart Business, Smart People

Z letošnjo temo "Smart Business, Smart People" želimo pri Slovensko-nemški gospodarski zbornici postati kompetentni partner slovensko-nemškega gospodarstva v četrti fazi industrializacije – Industriji 4.0.

Dobrodošli na pragu četrte industrijske revolucije!

Resnični in virtualni svet se z internetom prepletata v povsem novo industrijsko resničnost. Če želimo ohraniti konkurenčnost tudi v prihodnosti, se nanjo ne smemo odzvati prepozno. Vrednostna veriga izbranega izdelka, od ideje prek izvedbe in vse do trženja ter prodaje, se bo v prihodnosti kovala s pomočjo informacijskih tehnologij. Za vsa podjetja in vse industrijske države bo to velik in pomemben premik. »Industrija 4.0« je izraz, ki je prisoten že nekaj časa in ki ga slišimo vse pogosteje, kljub temu pa morda ne vemo povsem natančno, kaj se za njim pravzaprav skriva. Zato smo na naslednjih straneh zbrali vse pomembne informacije o »Industriji 4.0«. Digitalizacija proizvodnih obratov in procesov vam odpira številna vrata – a le, če se na njo pravilno pripravite.

Industrija 4.0 prinaša številne spremembe. A tako velike, kot so spremembe, so tudi priložnosti in prednosti za podjetja. Digitalizacija industrije nudi številne možnosti za rast in za zaposlovanje, hkrati pa tudi mednarodno povezovanje v realnem času, usklajevanje izdelkov, prilagajanje proizvodnje brez časovnega zamika ter večjo učinkovitost pri porabi virov in energije. To so le nekatere prednosti četrte industrijske revolucije!

Partnerji