Mreže

Redne izmenjeve izkušenj in strokovnih praks znotraj Mrež Slovensko-nemške gospodarske zbornice razvijejo nove ideje in rešitve in tako pripomorejo k uspešnosti posameznega podjetja.

© Fotolia/alotofpeople

Osebni stiki in stabilne mreže so ključni dejavniki za uspeh podjetij, ki delujejo v bilateralnih odnosih. V sklopu mrež Slovensko-nemške gospodarske zbornice imajo naši člani edinstveno možnost, da se sistematično povežejo s strokovnjaki iz članskih podjetij, si med seboj izmenjujejo izkušnje in iščejo predloge rešitev za konkretne probleme, s katerimi se soočajo.

Teme in vsebine določajo člani mreže sami, organizacijsko vlogo pa prevzame zbornica.

Mreža "Industrija 4.0"

Digitalizacija v gospodarstvu se je iz akademske vizije prelevila v realnost. V posamezne industrijske panoge, kot je avtomobilska industrija, je prinesla temeljite spremembe, v prihodnje pa bo revolucionirala tudi druge veje gospodarstva.

Temeljna pojma digitalizacije – Industrija 4.0 in internet stvari – sta presegla optimizacijo proizvodnih in logističnih procesov. Digitalni preobrat je vzpodbudil razvoj novih oblik mobilnosti in spremenil potrošne navade kupcev, usposabljanje zaposlenih in drugo.

Mreža Slovensko-nemške gospodarske zbornice je namenjena prepoznavanju trendov in novosti s področja digitalizacije, ki jih skušamo zajeti v letni temi in v zasnovi prireditve Dan slovensko-nemškega gospodarstva.

Kontaktni osebi:

Rok Koren – Siemens

rok.koren(at)siemens.com 

Gertrud Rantzen

gf(at)ahkslo.si 

+386 1 252 88 79

Mreža "Kadri in izobraževanja"

V času ko podjetja morajo zavarovati kvalificirano delovno silo, pogosto nastopijo vprašanja glede pravilnega izbora kadra in zagotavljanja mlade kvalificirane delovne sile. Pomanjkanje kvalificirane delovne sile predvsem (a že zdavnaj ne le več) na tehničnem področju, ki bi lahko ogrozilo nadaljnjo gospodarsko rast, visoka fluktuacija in potreba po izboljšanju izobraževanj in usposabljanj na tehničnih področjih so izzivi, s katerimi se spoprijema mreža "Kadri in izobraževanja".

Mreža "Pravniki"

Mrežo "Pravniki" sestavljajo članske odvetniške pisarne in pravniki iz članskih podjetij. Kolegialna izmenjava mnenj strokovnjakom z različnih področij omogoča, da se med seboj povežejo. Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sklopu prireditev, ki so prilagojene potrebam pravnikov posameznih podjetij, sodeluje z najboljšimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki.

Aktualne teme: Javni razpis, delovno pravo, skladnost

Kontaktna oseba:

Vesna Gruden

vesna.gruden(at)ahkslo.si

Mreža "Varstvo osebnih podatkov"

Z napredno digitalizacijo postaja varstvo osebnih podatkov v podjetjih vedno bolj pomembno. V mreži "Varstvo osebnih podatkov" se ogovorni za varstvo podatkov v članskih podjetjih medsebojno informirajo o pravnih zahtevah in diskutirajo o aktualnih trendih ter izzivih.

Kontaktna oseba:

Tadeja Srša

tadeja.srsa(at)ahkslo.si