Mreže

Redne izmenjeve izkušenj in strokovnih praks znotraj Mrež Slovensko-nemške gospodarske zbornice razvijejo nove ideje in rešitve in tako pripomorejo k uspešnosti posameznega podjetja.

© Fotolia/alotofpeople

Osebni stiki in stabilne mreže so ključni dejavniki za uspeh podjetij, ki delujejo v bilateralnih odnosih. V sklopu mrež Slovensko-nemške gospodarske zbornice imajo naši člani edinstveno možnost, da se sistematično povežejo s strokovnjaki iz članskih podjetij, si med seboj izmenjujejo izkušnje in iščejo predloge rešitev za konkretne probleme, s katerimi se soočajo.

Teme in vsebine določajo člani mreže sami, organizacijsko vlogo pa prevzame zbornica.

Mreža "Industrija 4.0"

Digitalizacija v gospodarstvu se je iz akademske vizije prelevila v realnost. V posamezne industrijske panoge, kot je avtomobilska industrija, je prinesla temeljite spremembe, v prihodnje pa bo revolucionirala tudi druge veje gospodarstva.

Temeljna pojma digitalizacije – Industrija 4.0 in internet stvari – sta presegla optimizacijo proizvodnih in logističnih procesov. Digitalni preobrat je vzpodbudil razvoj novih oblik mobilnosti in spremenil potrošne navade kupcev, usposabljanje zaposlenih in drugo.

Mreža Slovensko-nemške gospodarske zbornice je namenjena prepoznavanju trendov in novosti s področja digitalizacije, ki jih skušamo zajeti v letni temi in v zasnovi prireditve Dan slovensko-nemškega gospodarstva.

Kontaktna oseba:

Žiga Fišer

ziga.fiser(at)ahkslo.si

Mreža "Kadri in izobraževanja"

V času ko podjetja morajo zavarovati kvalificirano delovno silo, pogosto nastopijo vprašanja glede pravilnega izbora kadra in zagotavljanja mlade kvalificirane delovne sile. Pomanjkanje kvalificirane delovne sile predvsem (a že zdavnaj ne le več) na tehničnem področju, ki bi lahko ogrozilo nadaljnjo gospodarsko rast, visoka fluktuacija in potreba po izboljšanju izobraževanj in usposabljanj na tehničnih področjih so izzivi, s katerimi se spoprijema mreža "Kadri in izobraževanja".

Kontaktna oseba:

Urh Vamberger

urh.vamberger(at)ahkslo.si

Mreža "Young Professionals"

Mreža je namenjena mladim talentom članskih podjetij, ki so stari med 23 in 33 let. V sklopu mreže mladi vzpostavljajo osebne stike, se mrežijo, izmenjujejo poslovne in vodstvene izkušnje ter se dodatno izobražujejo. Mreža nudi strokovno znanje in spodbude na teme, kot sta vodstvena odgovornost in strateška usmeritev.

Kontaktna oseba:

Nina Jazbec

nina.jazbec(at)ahkslo.si

Mreža "Davki"

V Sloveniji je davčna politika eden od temeljnih stebrov za zagotovitev usposobljene delovne sile tudi v prihodnje. Odseljevanje visoko kvalificirane delovne sile je namreč potrebno zaustaviti. Mreža "Davki" je namenjena temam, kot so produktivno usmerjeno obdavčevanje dohodkov, privlačne davčne stopnje in omejitev prispevkov za socialno varnost, hkrati pa nudi odlično platformo za predstavitev dobrih primerov iz prakse.

Kontaktna oseba:

Gertrud Rantzen

gf(at)ahkslo.si

 

 

Mreža "Pravniki"

Mrežo "Pravniki" sestavljajo članske odvetniške pisarne in pravniki iz članskih podjetij. Kolegialna izmenjava mnenj strokovnjakom z različnih področij omogoča, da se med seboj povežejo. Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sklopu prireditev, ki so prilagojene potrebam pravnikov posameznih podjetij, sodeluje z najboljšimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki.

Aktualne teme: Javni razpis, delovno pravo, skladnost

Kontaktna oseba:

Gertrud Rantzen

gf(at)ahkslo.si

 

 

Mreža "Varstvo osebnih podatkov"

Z napredno digitalizacijo postaja varstvo osebnih podatkov v podjetjih vedno bolj pomembno. V mreži "Varstvo osebnih podatkov" se ogovorni za varstvo podatkov v članskih podjetjih medsebojno informirajo o pravnih zahtevah in diskutirajo o aktualnih trendih ter izzivih.

Kontaktna oseba:

Simon Hočevar

simon.hocevar(at)ahkslo.si

Mreža "Vstop na trg"

Prodajne strategije in pridobivanje strank na nemškem trgu – to sta glavni temi, s katerima se ukvarja mreža "Vstop na trg". Konceptualna zasnova mreže nudi odlično komunikacijsko in informativno platformo za vodje prodaje članskih podjetij. Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sklopu mreže prireja strokovna predavanja s primeri iz prakse, prav tako pa mreža služi kot odlično mesto za učinkovito izmenjavo mnenj in izkušenj ter navezovanje strokovnih in poslovnih stikov.

Kontaktna oseba:

Simon Pöpperl

simon.poepperl@ahkslo.si