Obračun osebnih dohodkov

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici za vaše zaposlene pripravimo celoten obračun osebnih dohodkov, pripravimo vso potrebno dokumentacijo za vas in za državne institucije. Na vašo željo opravimo ali samo preverimo obračun potnih nalogov in ostalih prejemkov in izdatkov, ki so povezani z osebnimi prejemki. V kolikor želite, za vas na podlagi pooblastila opravimo tudi plačilo vseh nalogov, vključno z vsemi davki in prispevki za socialno varnost.

Naše storitve za vas:

  • registracija in prijava družbe in/ali zaposlenih pri pristojnih institucijah
  • izdelava mesečnih obračunov osebnih dohodkov
  • izdelava letnih poročil o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih zaposlenih
  • obračun potnih nalogov
  • prevzamemo celotno korespondenco z državnimi institucijami
  • svetovanje na temo delovnopravne zakonodaje

Contact

Katja Stadler

Vodja področja pravo in davki

+386 1 252 88 57
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard

Contact

Petra Košir

Obračun plač
Registracija za namene DDV

+386 1 252 88 65
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard