Vračilo nemškega DDV

V Slovensko-nemški gospodarski zbornici za vaše podjetje opravimo vsa potrebna dejanja v postopku za vračilo nemškega davka na dodano vrednost.

Naše storitve

  • pregled predloženih dokumentov
  • pripravo potrebnih obrazcev za vračilo
  • vložitev dokumentov
  • celotno korespondenco z nemškimi organi
  • preverjanje zneska vračila
  • prevzem vračila in posredovanje naročniku
  • vrnitev originalnih dokumentov in prilog

Kdo lahko zahteva vračilo DDV?

Postopke vračila davka na dodano vrednost za tuja podjetja, ki v Nemčiji nimajo sedeža, poslovodstva ali v trgovinski register vpisane podružnice, ureja 9. odstavek 18. člena nemškega zakona o davku na dodano vrednost. Nemška zakonodaja dovoljuje v nasprotju s slovensko zakonodajo vračilo davka za veliko več zadev kot slovenska. Tako pridejo v poštev tudi računi od poslovnih večerij, prenočitev, plačila parkirnine, bencina, javnega prevoza ... 

Obvestilo: v kolikor boste ali ste plačali davek na dodano vrednost v ostalih EU državah, obstaja možnost povračila preko nemških gospodarskih zbornic v tujini.

Kontaktna oseba

Katja Stadler

Vodja področja pravo in davki

+386 1 252 88 57
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard

Kontaktna oseba

Petra Košir

Obračun plač
Registracija za namene DDV

+386 1 252 88 65
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard