Izvajanje gradbenih in monterskih storitev v Nemčiji

V Slovensko-nemški gospodarski zbornici vam svetujemo, da v izogib finančnim in drugim sankcijam (začasna ali stalna prepoved poslovanja) poskrbite, da bo poslovanje vašega podjetja v skladu z nemško zakonodajo in da bo potrebna dokumentacija urejena že pred začetkom dela v Nemčiji.

Zaradi poostrenega nadzora v letošnjem letu in velike količine povpraševanja s strani slovenskih gradbenih in monterskih podjetij smo za pripravili osnovne informacije o opravljanju gradbenih storitev v Nemčiji.

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka

Ob izvedbi gradbenih storitev mora prejemnik storitev odvesti 15-odstotni gradbeni davek. V izogib temu si lahko podjetje, ki opravlja storitve, pridobi potrdilo o oprostitvi gradbenega davka, s katerim je nemški naročnik oproščen plačila gradbenega davka.

Registracija za namene DDV

V primeru, da gradbeno podjetje opravlja storitve fizičnim osebam, je potrebna registracija za namene DDV. V Večiji primerov gre za gradnjo, sanacijo ter vzdrževanje stavb in za montažo, čiščenje, arhitekturno načrtovanje ter meritve. Registracija pa je prav tako potrebna tudi, ko podjetje za delo najema nadaljnje podizvajalce.

Poslovna enota v Nemčiji

V primeru večjih projektov, ko podjetje na istem gradbišču dela več kot 12 mesecev, se samodejno ustanovi poslovna enota. V tem primeru je potrebno za delavce obračunavati nemško dohodnino od prvega dne dalje ter na koncu leta plačati davek od dohodka pravnih oseb.

Prijava delavcev na Zveznem finančnem uradu

Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

Nemško rezidentstvo

Skladno s Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo je potrebno za delavce, ki presežejo mejo 183 dni dela v zaporednih 12 mesecih obračunavati nemško dohodnino.

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Regulirane dejavnosti morajo biti prijavljene pri pristojni nemški obrtni zbornici. Prijava velja 12 mesecev in jo je potrebno po preteku obnoviti.

Pripevki za sklad Soka- Bau

Podjetja morajo za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust v sklad SOKA-Bau. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu smatra v najširšem smislu, kar pomeni, da se je potrebno pri Uradu SOKA-Bau pozanimati ali je za dejavnost podjetja potrebno plačevati SOKA-Bau prispevke.

Obračun nemške dohodnine

Sporazum med Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa v katerih primerih je potrebno delavcu obračunati nemško dohodnino. Sporazum določa, da delavec postane zavezan za dohodnino, ko z delom preseže 183 dni v obdobju zaporednih 12 mesecev. Obračun nemške dohodnine za delavce pa je potrebno opraviti tudi v primeru, ko podjetje na istem naslovu oziroma delovišču opravlja storitve več kot 12 mesecev. V tem primeru se ustanovi poslovna enota, ki od podjetja zahteva obračun nemške dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje in obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Kontaktna oseba

Katja Stadler

Vodja področja pravo in davki

+386 1 252 88 57
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard

Miran Mihelič - asistent

Registracija za namene DDV v Nemčiji

+386 1 252 88 58
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard