Slovensko-nemška gospodarska zbornica

Stavba Kapitelj: Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 252 88 60, Faks: 01 252 88 69, E-pošta: ahk(at)ahkslo.si

Parkiranje: garažna hiša pod poslovnimi prostori