Slovensko-nemški gospodarski odnosi

Deutsch-Slowenische Außenhandelsbilanz

Nemčija je tako po izvozu kot po uvozu že desetletja naša največja in najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica. Z njo slovensko gospodarstvo ustvari več kot petino vse blagovne menjave Slovenije s tujino.

Blagovna menjava

Blagovna menjava med državama v letu 2015 je bila rekordna, dosegla je 9,37 milijarde evrov, kar je največ do zdaj in za dobrih sedem odstotkov več kot je bila menjava med državama leto poprej. Menjava z Nemčijo predstavlja 21 odstotkov slovenskega izvoza in 19 odstotkov slovenskega uvoza.
Slovenska avtomobilska industrija je panoga, ki gospodarstvi Nemčije in Slovenije najmočneje povezuje in je najpomembnejša slovenska izvozna panoga v Nemčijo. Hkrati je Nemčija za Slovenijo najpomembnejša partnerica na področju prenosa novih tehnologij.

Nemške investicije

Skupna vrednost neposrednih naložb nemških investitorjev v Sloveniji je bila konec leta 2014 1.048,8 milijona evrov ali 10,4 % vseh tujih neposrednih investicij v Sloveniji, kar je za 358,4 milijona evrov več kot predhodno leto. S tem se Nemčija uvršča na tretje mesto najpomembnejših investitoric.

Največ so Nemci v letu 2014 vlagali v dejavnosti:

  • skladiščenja in spremljajočih prometnih dejavnosti (23,7%)
  • trgovine na drobno brez motornih vozil (14,7%)
  • proizvodnja motornih vozil (13,3%)
  • proizvodnja električnih naprav (9,5%)
  • trgovine na debelo brez motornih vozil (9,4%).

Nemška podjetja v Sloveniji, teh je več kot 550, ustvarijo sedem milijard evrov prihodkov, zaposlujejo pa več kot 46 tisoč delavcev.
Največ povpraševanja s strani Nemčije je za različna zastopstva ter dodelovanje na področju logistike, telekomunikacij, avtomobilske industrije, elektronike, energetike, zelenih tehnologij ter gradnje in montaže.

Uvoz in izvoz 2015

Izvoz Slovenije v Nemčijo je v letu 2015 znašal 4,95 milijarde evrov in je bil v primerjavi z letom 2014 višji za 7,4%. Uvoza iz Nemčije je bilo 4,42 milijarde evrov in je bil za 6,8 odstotka večji od predlanskega.

Na nemški trg, na katerem se preskrbuje 80,8 milijona potrošnikov (BDP na prebivalca je 33.346 evrov), Slovenija proda največ vozil, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihove dele in pribor - vrednostno imajo kar 21-odstotni delež v našem izvozu v to državo. Na drugem mestu, s 19-odstotnim deležem, so električni stroji in oprema ter njihovi deli, sledijo jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave s 13-odstotnim deležem, aluminij in aluminijasti izdelki (6 %), farmacevtski proizvodi (5%) in pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, osvetljeni znaki, montažne zgradbe (4 %).

Podobna je sestava izdelkov, ki jih uvažamo iz Nemčije. Na prvem mestu so jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave ter njihovi deli (13 %), na drugem vozila in njihovi deli ter pribor (13%). sledijo električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (12 %). Z 8-odstotnim deležem sledijo plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk ter proizvodi iz kavčuka in gume (8 %), železo in jeklo (5 %) ter farmacevtski proizvodi (4 %).
Znotraj Nemčije ima Slovenija največ blagovne menjave z deželami Baden-Württemberg (27 %), Severnim Porenjem-Vestfalijo (19,3 %) in Bavarsko (18,5 %). Z Baden-Württembergom je Slovenija po nemških podatkih ustvarila za skoraj 2,5 milijarde evrov blagovne menjave, s Severni Porenjem-Vestfalijo 1,94 milijarde evrov in z bavarsko 1,75 milijarde evrov blagovne menjave. S temi tremi zveznimi deželami je tako Slovenija ustvarila nekaj pod 63 % celotne blagovne menjave z Nemčijo.

(Vir: Statistični urad RS, Banka Slovenije, Izvozno okno, rtvslo.si - prispevek Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo še naprej rušijo rekorde 12.3.2016)
________________________________________
Junij 2016