Aktivno sodelovanje pri Industriji 4.0

Dokler informacijske in komunikacijske tehnologije ne bodo del celotne vrednostne verige, se lahko še odzovemo. Smo na pragu digitalne dobe, ki nam odpira številna vrata in priložnosti. A brez pravilne priprave smo lahko izpostavljeni različnim tveganjem in pastem.

Če povzamemo, imamo osem poslovnih področij, kjer je potrebno ukrepati:

1. Standardizacija in referenčna arhitektura

Industrija 4.0 je sinonim za integrirana omrežja za ustvarjanje vrednosti in prepletenost podjetij. Za dobro medsebojno sodelovanje so potrebni enotni standardi. Poleg tega pa je ključnega pomena tudi referenčna arhitektura tehničnih opisov in njihova uporaba.

2. Mojstrstvo kompleksnih sistemov

Z digitalizacijo so številni procesi postali preprostejši, izdelki oziroma proizvodni sistemi pa kompleksnejši. Da nam le-ti ne bodo povzročali težav, jih morajo pravilno načrtovati in oblikovati, izobraženi zaposleni pa uporabljati. Inženirji prihodnosti morajo imeti na voljo vsa sredstva za oblikovanje ustreznih modelov.

3. Širokopasovna poritost za industrijo

Za koordiniranje procesov z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami na daljavo, potrebujemo zelo kakovostno komunikacijsko strukturo, ki je varna pred izpadom in ki zajema celotno območje. Strokovnjaki zahtevajo, da se trenutno še nekoliko nezadostna širokopasovna infrastruktura še razširi.

4. Varnost

Za nove, pametne proizvodne sisteme sta ključnega pomena predvsem varnost proizvodnje in zaščita pred vdorom. Pri tem je potrebno zagotoviti varnost okolja in posameznikov ter hkrati tudi same proizvodnje. Zlasti je potrebno zaščititi podatke in informacije znotraj sistemov. To lahko dosežemo z ustreznimi varnostnimi sistemi in jasnim identificiranjem, ki ga lahko dopolnjujemo in razvijamo.

5. Organizacija dela

Industrija 4.0 ne prinaša sprememb samo za industrijo, temveč tudi za zaposlene. Vedno bolj intenzivno upravljanje v realnem času vpliva na vrsto dela, delovne procese, okolje ter na način dela.

Ena ključnih kompetenc bo odgovornost, ki bo spodbujala posameznikov razvoj in doseganje zadanih ciljev. Primeri dobrih praks so nam lahko v vodilo pri oblikovanju delovnega okolja, ki spodbuja vključevanje posameznika.

6. Izobrazba in nadaljnje izobraževanje

Zahteve po ključnih kompetencah zaposlenih se bodo z Industrijo 4.0 precej spremenile. Tradicionalne delovne naloge se bodo združevale in oblikovale se bodo nove. Pri tem bodo ključnega pomena dobre strategije za prekvalificiranje in učencem prijazne delovne organizacije, ki bodo omogočale nadaljnjo izobraževanje in usposabljanje. V prihodnosti bodo digitalne kompetence vedno bolj pomembne.

7. Pravni okvir

Da bomo spremembe izpeljali brez težav, potrebujemo pravni okvir, ki bo urejal nove proizvodne procese in horizontalna poslovna omrežja. K izzivom sodijo varovanje podatkov podjetij, vprašanja jamstva, ravnanje z osebnimi podatki in omejitve trgovanja. To ni naloga zgolj zakonodajalca, ampak predvsem gospodarstva, ki lahko pomaga s smernicami, vzorci pogodb in sporazumi o izvajanju ter s samoregulacijo kot je revizija.

8. Učinkovitost

Digitalizacija industrije bo veliko deovnih mest naredila bolj gospodarnih . Stroškovna učinkovitost ter okoljska tveganja in tveganja pri oskrbi se bodo zanjšala. Tradicionalno visoki stroški surovin in energije se lahko  v Industriji 4.0 spremenijo v povečano produktivnost virov in učinkovitost. Tovarna prihodnosti ("Pametna tovarna") bo tako lahko sama pokazala možne kompromise ali dodatne možnosti prihrankov.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica bo v letu 2016 organizirala številne dogodke na temo Industrija 4.0 - #UstvarjamoPrihodnost, ki bodo odlična priložnost za razširitev vašega znanja in poznavanja tematike, izkoristili pa jih boste laho tudi za učinkovito mreženje v sproščenem okolju.

Za nadaljnja vprašanja se prosim obrnite na Žiga Fišerja.