Kaj je Industrija 4.0?

Z Industrijo 4.0 vstopa »internet stvari« v proizvodne obrate. Podjetja bodo v prihodnosti svoje proizvodne obrate vključno z logistiko povezovala prek svetovnega kiberfizičnega proizvodnega sistema (sistem CPPS) in s tem upravljala vse procese proizvodnje z največjo natančnostjo ter v realnem času. Z Industrijo 4.0 in digitalizacijo do največje učinkovitosti! (Učinkoviti – učinkovitejši – Industrija 4.0!)

Velike spremembe na področjih ustvarjanja vrednosti, poslovnih modelov ter z njimi povezanimi storitvami in organizacijo dela so pripeljale do četrte industrijske revolucije. Industrija 4.0 prinaša spremembe na področju organizacije proizvodnih procesov. Ne bo več proizvodnja tista, ki bo določala, kaj se proizvaja. Vsak posamezni izdelek bo določal svoj individualni proizvodni proces. Industrija 4.0 tako nadomešča individualno proizvodnjo z učinkovitim in poenotenim sistemom.

Zakaj govorimo o četrti industrijski revoluciji?

Industrija 4.0 je za proizvodne obrate prelomno obdobje, ki ga lahko primerjamo s tremi preteklimi velikimi industrijskimi revolucijami, ki so tlakovale pot moderni industrijski družbi: parni stroj konec 18. stoletja, tekoči trak in elektrifikacija konec 19. stoletja in avtomatizacija proizvodnih procesov z uporabo elektronike in informacijskih tehnologij v 70-ih letih. Tako kot prejšnje revolucije bo tudi Industrija 4.0 prinesla korenite spremembe v gospodarskem razvoju in organizaciji dela. Ustaljeni vzorci se bodo spremenili: osrednje upravljanje proizvodnje bodo nadomestili decentralizirani procesi, ki se bodo upravljali sami in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med seboj komunicirali. Digitalizacija industrije omogoča integracijo celotne vrednostne verige v realnem času. Proizvodnja se lahko tako takoj odzove na nihanja v dobavi ali naročilih. S tem nimamo več verige s posameznimi členki storitev, ampak popolnoma usklajen proizvodni proces. Prava revolucija na področju trajnosti in učinkovitosti, ki pa prinaša pri upravljanju procesov seveda tudi nove izzive. Proizvodno pot bodo določali posamezni izdelki in ne obratno. Prava revolucija v proizvodnih halah, ki jo lahko primerjamo s Kopernikovo.

Vir: BITKOM