Postanite član

Kdo lahko postane član?

Člani zbornice so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali Nemčiji, ki sodelujejo v slovensko-nemških gospodarskih odnosih.

Pot do članstva

Za sprejem v članstvo v Slovensko-nemško gospodarsko zbornico je potrebna izpolnjena Pristopna izjava za članstvo.

Pošljite nam izpolnjeno pristopno izjavo po pošti, preko faksa ali elektronske pošte na naslov:

Slovensko-nemška gospodarska zbornica

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Tel: 01 252 88 60

Faks: 01 252 88 69

E-pošta: ahk(at)ahkslo.si

O pisni vlogi za sprejem v članstvo odloča upravni odbor zbornice. Po pozitivno rešeni vlogi za članstvo prejmete sklep o sprejemu v članstvo zbornice.

Članarina

Letno višino članarine določi skupščina zbornice.

Višina članarine, ki so jo člani dolžni plačati, se določi glede na velikost člana zbornice in znaša:

  • 500,00 € za majhna podjetja
  • 500,00 € za hčerinska podjetja velikih družb, ki so člani zbornice
  • 1.000,00 € za velika podjetja.

Majhna podjetja so člani zbornice, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja pogoja: 

a) da povprečno število zaposlenih pri članu v poslovnem letu ne presega števila 10 (deset) in

b) da promet člana v poslovnem letu ne presega zneska 1 (en) milijon evrov.

Vsi ostali člani zbornice se razvrščajo v skupino velikih družb.

Hčerinske družbe so družbe, v katerih ima član zbornice, ki je velika družba, več kot 50% delež v osnovnem kapitalu.

Vpisnina

Ob včlanitvi se poleg članarine plača enkratna vpisnina, ki znaša 150,00 €.

Contact

Barbara Prša

Vodja kabineta predsednice

+386 1 252 88 63
+386 1 252 88 69
Write an e-mail
Download vCard